بررسی ارتباط بین استقامت عضلات فلکسور تنه با تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران نوجوان

محمددوست شیری, وجیهه and یعقوبی, علی and کامکار, مجتبی (2015) بررسی ارتباط بین استقامت عضلات فلکسور تنه با تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران نوجوان. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
7.pdf

Download (317kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Balance One of the key components of the integral and daily activities and sports performance. Several variables are associated with the balance. The purpose of this study was to assessment the relationship between trunk flexor muscle strength with static and dynamic balance in young athletes. For this purpose, 48 healthy healthy young athletes with an average age of 13.8 ± 1.3, weight 49.6 ± 12.1 and height 155.1 ± 8 participated in this study. To measure dynamic balance of the star excursion balance test and standing on one leg test to evaluate static balance and for assessment trunk flexor muscles of the trunk flexor muscle endurance test was used. The results showed the trunk flexor muscle strength and balance, there is no significant relationship. Spearman statistical test at the significant level (P ≤ 0.05) were used.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی ارتباط بین استقامت عضلات فلکسور تنه با تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران نوجوان
Persian Abstract: تعادل یکی از اجزای کلیدی و جدایی ناپذیر فعالیتهای روزانه و عملکردهای ورزشی است. متغیرهای متعددی با تعادل در ارتباط هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین استقامت عضلات فلکسور تنه با تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران نوجوان است. بدین منظور 48 ورزشکار نوجوان سالم با میانگین سن 1.3 ± 13.8، وزن 12.1 ± 49.6 و قد 8 ± 155.1 شرکت کردند. از آزمون تعادل ستاره ای برای ارزیابی تعادل پویا و از آزمون ایستادن روی یک پا برای ارزیابی تعادل ایستا وبرای ارزیابی استقامت عضلات فلکسور تنه از آزمون تحمل عضلات فلکسور تنه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین استقامت عضلات فلکسور تنه و تعادل ایستا و پویا ارتباط معنی داری وجود ندارد. از آزمون آماری اسپیرمن در سطح معنی داری (0.05 P ≤) استفاده شد
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:28
Last Modified: 29 Dec 2018 08:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4523

Actions (login required)

View Item View Item