مقايسه ميزان شیوع ناهنجاری های رفتاری در بین دانش آموزان ورزشكار وغير ورزشكار شهرستان اسلامشهر

حاتمی, حجت and رنگرز, ابراهیم and صوفی نژاد, محمود and حاتمی, زهرا (2015) مقايسه ميزان شیوع ناهنجاری های رفتاری در بین دانش آموزان ورزشكار وغير ورزشكار شهرستان اسلامشهر. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
27.pdf

Download (252kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ميزان ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان پسر ورزشكار و غير ورزشكار انجام گرفته است.به این منظور هفت مورد از انواع ناهنجاری های رفتاری رایج در دو گروه از دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان اسلامشهر بودند كه از بين آنها 240 نفر (120 ورزشكار و 120 غيرورزشكار) انتخاب شدند.در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متغیرهای اشاره شده مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از بين هفت مورد از ناهنجاری های رفتاری بررسي شده، دانش آموزان ورزشكار بطور معني داري داراي ناهنجاری های كمتري در زمينه های پرخاشگري، عدم رعايت مقررات آموزشگاه و اعتياد هستند؛ وليکن بين دو گروه مورد مطالعه از نظر ميزان سرقت، فرار از منزل و مدرسه وتفريحات ناسالم تفاوت معني داري مشاهده نشد. واژه های کلیدی: ناهنجاری های رفتاری، پرخاشگری و ورزش

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقايسه ميزان شیوع ناهنجاری های رفتاری در بین دانش آموزان ورزشكار وغير ورزشكار شهرستان اسلامشهر
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ميزان ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان پسر ورزشكار و غير ورزشكار انجام گرفته است.به این منظور هفت مورد از انواع ناهنجاری های رفتاری رایج در دو گروه از دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان اسلامشهر بودند كه از بين آنها 240 نفر (120 ورزشكار و 120 غيرورزشكار) انتخاب شدند.در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متغیرهای اشاره شده مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از بين هفت مورد از ناهنجاری های رفتاری بررسي شده، دانش آموزان ورزشكار بطور معني داري داراي ناهنجاری های كمتري در زمينه های پرخاشگري، عدم رعايت مقررات آموزشگاه و اعتياد هستند؛ وليکن بين دو گروه مورد مطالعه از نظر ميزان سرقت، فرار از منزل و مدرسه وتفريحات ناسالم تفاوت معني داري مشاهده نشد. واژه های کلیدی: ناهنجاری های رفتاری، پرخاشگری و ورزش
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:31
Last Modified: 29 Dec 2018 08:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4530

Actions (login required)

View Item View Item