بررسی رابطه بین هراس¬اجتماعی و شکست درعملکرد دردانشجویان تربیت¬بدنی دانشگاه تبریز

ملائی زنگی, فریبا and اسکندرنژاد, مهتا (2015) بررسی رابطه بین هراس¬اجتماعی و شکست درعملکرد دردانشجویان تربیت¬بدنی دانشگاه تبریز. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
بررسی رابطه بین هراس¬اجتماعی و شکست درعملکرد دردانشجویان تربیت¬بدنی دانشگاه تبریز.pdf

Download (178kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The main objective of this study was to investigate the relationship between social phobia and failure in the performance of the Physical¬ education students of Tabriz University. This study is the cross - correlation of the sample of 70 Physical¬ education students of Tabriz University questionnaires about demographic data, social phobia (SPIN) and failure of performance (PFAI) to complete the operation .Data were analyzed using SPSS software version 20. Based on data analysis there is a significant positive correlation between social phobia and performance failure Appraisal (r = 0.645). So it can be concluded that the higher a person's social phobia, possible failure in the performance will also increase.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی رابطه بین هراس¬اجتماعی و شکست درعملکرد دردانشجویان تربیت¬بدنی دانشگاه تبریز
Persian Abstract: هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط میان هراس اجتماعی وشکست درعملکرد دردانشجویان تربیت¬بدنی دانشگاه تبریز می¬باشد. این مطالعه ازنوع توصیفی-همبستگی می¬باشد که نمونه آن¬را 70 نفر از دانشجویان تربیت¬بدنی دانشگاه تبریز تشکیل داده که به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه¬های اطلاعات فردی، هراس اجتماعی (SPIN) وشکست در عملکرد (PFAI) راتکمیل کردند. داده¬ها با استفاده ازSPSS ورژن20 تحلیل شد. براساس تحلیل داده¬ها بین هراس اجتماعی وشکست درعملکرد همبستگی(r=0.645) مثبت ومعناداری وجود دارد. پس می¬توان به این نتیجه رسید که هرچه هراس اجتماعی در فرد بیشتر باشد، امکان شکست درعملکرد نیز افزایش خواهد یافت.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:51
Last Modified: 29 Dec 2018 08:51
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4541

Actions (login required)

View Item View Item