بررسی تأثیر میزان درآمد خانواده بر روی تصور از خود در دو گروه ورزشکار وغیرورزشکار

محمد قلی پور اقدم, غزال and اسکندر نژاد, مهتا (2015) بررسی تأثیر میزان درآمد خانواده بر روی تصور از خود در دو گروه ورزشکار وغیرورزشکار. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
بررسی تأثیر میزان درآمد خانواده بر روی تصور از خود در دو گروه ورزشکار وغیرورزشکار.pdf

Download (150kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

_

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تأثیر میزان درآمد خانواده بر روی تصور از خود در دو گروه ورزشکار وغیرورزشکار
Persian Abstract: چکیده خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی است که پرورش شخصیت افراد در آن شکل میگیرد.هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر درآمد خانوار بر تصور از خود دربین دانشجویان دختر است. این پژوهش با روش کمی و روش پیمایش وبا استفاده از پرسشنامه تصور از خود بک (۱۹۷۸) انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دختر دانشگاه تبریز با رده ی سنی۱۹-٢٢ سال بودند. براساس نمونه گیری طبقه¬ای تصادفی منظم؛ ۵۸ دانشجوی دختر انتخاب شدند(۲۹دانشجوی ورزشکار و۲۹دانشجوی غیرورزشکار). یافته¬های پژوهش نشان دادکه ورزشکاران با درآمد خانوار بالا مهارت اجتماعی بهتری از خود نشان دادند وکارآمدی شغلی با ورزشکاران دارای سطح درآمد خانوار بالا ارتباط معنی داری داشتند ولی هرگروه از لحاظ نمره کل ارتباط معنی داری را نشان ندادند. نتیجه گیری:درآمد برروی تصور از خود افراد غیر¬ورزشکار تأثیری نداشت اما در افراد ورزشکار در خرده مقیاس کارآمدی شغلی و مهارت¬های اجتماعی تفاوت معنی¬داری ملاحظه گردید.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:53
Last Modified: 29 Dec 2018 08:53
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4544

Actions (login required)

View Item View Item