مقایسه رابطه سرسختی روانشناختی، خودکارآمدی و مهارتهای اجتماعی در دانشجویان ورزشکار گروهی و انفرادی

میکائیلی, نیلوفر and حبیبی, یاسر (2015) مقایسه رابطه سرسختی روانشناختی، خودکارآمدی و مهارتهای اجتماعی در دانشجویان ورزشکار گروهی و انفرادی. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
مقایسه رابطه سرسختی روانشناختی، خودکارآمدی و مهارتهای اجتماعی در دانشجویان ورزشکار گروهی و انفرادی.pdf

Download (228kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

_

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه رابطه سرسختی روانشناختی، خودکارآمدی و مهارتهای اجتماعی در دانشجویان ورزشکار گروهی و انفرادی
Persian Abstract: مقدمه: هدف از انجام این پژوهش مقایسه رابطه سرسختی روانشناختی، خودکارآمدی و مهارتهای اجتماعی در دانشجویان ورزشکار گروهی و انفرادی بود. روش: روش بکارگرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و طرح همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان ورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل بودند. بر¬اساس روش نمونه گیری در دسترس 30 دانشجو از بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل که برای ورزش به تربیت بدنی دانشگاه مراجعه می¬کردند انتخاب شدند و پرسشنامه¬های سرسختی روانشناختی پولتی و همکاران(1989)، مهارت¬های اجتماعی ماتسون(1983) و پرسشنامه سنجش خودکارآمدی شرر و همکاران(1986) را تکمیل کردند. داده¬ها نیز توسط شاخص¬های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس و همچنین با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته¬ها: نتایج آماری پژوهش نشان داد بین دو گروه از لحاظ تمام متغیر¬ها تفاوت معنی¬دار وجود دارد به طوری که سرسختی روانشناختی، خودکارآمدی و مهارت¬های اجتماعی در ورزشکاران گروهی بیشتر است. نتیجه¬گیری: نتايج اين پژوهش از نقش مولفه¬های سرسختی روانشناختی، خودکارآمدی و مهارت¬های اجتماعی به عنوان عواملی که می¬توانند عملکرد افراد را از جمله در میادین ورزشی تحت تاثیر قرار دهند حمایت می¬کند.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 09:16
Last Modified: 29 Dec 2018 09:16
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4554

Actions (login required)

View Item View Item