مقايسه¬ي راهبردهای مقابله¬اي در ورزشکاران رشته بدنسازی و افراد عادی

صبحی قراملکی, ناصر and عباسی, مسلم and پورعبدل, سعید and پرزور, پرویز (2015) مقايسه¬ي راهبردهای مقابله¬اي در ورزشکاران رشته بدنسازی و افراد عادی. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
مقايسه¬ي راهبردهای مقابله¬اي در ورزشکاران رشته بدنسازی و افراد عادی.pdf

Download (189kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The purpose of this study was to compare the coping strategies in Bodybuilder Athletes and ordinary people. The current study is one of causal – comparative. The population of the study consisted of all of the male athletes and ordinary people in the city of Ardabil in 2014 years. The number of participants in this study was 60 Athletes who have been selected according to a method of simple random sampling. Measures of coping strategies were used for data collection. In order to test data analysis, a multivariate analysis of variance (MANOVA) was used. The results of MANOVA revealed significant differences between the tow groups of coping strategies. In other words, Bodybuilder athletes got higher scores in coping strategies. These results also have important implications in the field of prevention, pathology, and treatment of Ineffective coping strategies in these athletes.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقايسه¬ي راهبردهای مقابله¬اي در ورزشکاران رشته بدنسازی و افراد عادی
Persian Abstract: هدف این پژوهش مقايسه¬ي راهبردهای مقابله¬اي در ورزشکاران رشته بدنسازی و افراد عادی بود. این پژوهش یک مطالعه از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل همه ورزشکاران پسر و افراد عادی شهر اردبیل در سال 93است. حجم نمونه در این پژوهش 60 نفر بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع¬آوری داده‌ها از مقیاس راهبردهای مقابله¬اي استفاده شد. به منظور تحلیل داده-ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دو گروه در راهبردهای مقابله¬اي تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، ورزشکاران بدنسازی نسبت به افراد عادی نمره بالاتری در راهبردهای مقابله¬اي(هیجان مدار و اجتنابی) کسب کردند. این نتایج نیز تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری، آسیب شناسی و درمان راهبردهای مقابله¬اي ناکارآمد در این ورزشکاران دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 09:19
Last Modified: 29 Dec 2018 09:19
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4558

Actions (login required)

View Item View Item