اثر برنامه متناسب رشدی بر اساس مدل گالاهو بر رشد کمی و کیفی مهارت بنیادی ضربه با دست در پسران پیش‌دبستانی(چکیده)

محمدی, مجید (2015) اثر برنامه متناسب رشدی بر اساس مدل گالاهو بر رشد کمی و کیفی مهارت بنیادی ضربه با دست در پسران پیش‌دبستانی(چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
اثر برنامه متناسب رشدی بر اساس مدل گالاهو بر رشد کمی و کیفی مهارت بنیادی ضربه با دست در پسران پیش‌دبستانی.pdf

Download (156kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

This research aimed to study the effect of a development appropriate program-based on Gallahue model-on quantitative and qualitative development of striking fundamental skill in boys with 4 - 6 years old. Using convenience sampling, 30 subjects were selected from the preschool based on a demographic questionnaire. After pre-test, using striking fundamental skill check-list and were randomly divided into 3 groups of 10 people. The first group performed the hand shot exercises based on Gallahue model at 8 weeks; there were 2 sessions per week and each session lasted 45 minutes.The second group performed the spark training program which included 25-minute for warm-up and mobility skills and 20-minute for manipulation skills and cooling down.The third group had no activity. The analysis of covariance results showed there was significant difference between the score means of subjects in terms of group membership (P <0.01). The level of effect in the development appropriate program was 0.48 and 0.039 for quantitative and qualitative development, respectively. Also, there was no significant difference between the spark training group and the control group. Although, free games and educational programs may develop foundational skills, special development exercises for each skill should be used in intervention programs for developing basic skills in children. The development appropriate programs engage the child in fundamental movement processes in order to develop his/her basic patterns.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: اثر برنامه متناسب رشدی بر اساس مدل گالاهو بر رشد کمی و کیفی مهارت بنیادی ضربه با دست در پسران پیش‌دبستانی
Persian Abstract: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر برنامه متناسب رشدی بر اساس مدل گالاهو بر رشد کمی و کیفی الگوی بنیادی ضربه با دست در پسران 4 تا 6 سال بوده است. به این منظور تعداد 30 نفر بر اساس پرسشنامه ویژگی¬های فردی انتخاب، و پس از انجام پیش آزمون با استفاده از چک لیست مهارت بنیادی ضربه با دست به صورت تصادفی در 3 گروه 10 نفره جای داده شدند. گروه اول به مدت 8 هفته¬ی 3جلسه‌ای، و هر جلسه 45 دقیقه در تمرینات ویژه ضربه با دست بر مبنای مدل رشدی گالاهو، شرکت کردند. گروه دوم در این مدت برنامه تمرینی اسپارک را، که شامل 25دقیقه گرم کردن و مهارت‌های جابجایی و 20دقیقه مهارت‌های دستکاری و سرد کردن می‌باشد اجرا کردند و گروه سوم فعالیتی نداشت. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد بين ميانگين باقیمانده نمرات ضربه با دست آزمودنی‌ها تفاوت معناداري وجود دارد (01/0P<). ميزان اين تأثیر برای رشد (کمی 048/0 و رشد کیفی 039/0) در گروه برنامه متناسب رشدی بوده است. با اینکه بازی‌های آزاد ممکن است رشد مهارت‌های بنیادی را در پی داشته باشند اما در برنامه‌های مداخله برای کودکان باید از تمرینات ویژه رشدی هر مهارت استفاده شود. برنامه‌های متناسب رشدی با درگیر کردن کودک در فرایندهای زیربنایی حرکت رشد الگوهای پایه را در پی دارند.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 31 Dec 2018 06:14
Last Modified: 31 Dec 2018 06:14
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4570

Actions (login required)

View Item View Item