بررسی ارتباط مهارت¬های اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی برحسب جنسیت دبیران تربیت¬بدنی استان خراسان جنوبی (چکیده)

جمالی, صدیقه (2015) بررسی ارتباط مهارت¬های اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی برحسب جنسیت دبیران تربیت¬بدنی استان خراسان جنوبی (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
بررسی ارتباط مهارت¬های اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی برحسب جنسیت دبیران تربیت¬بدنی استان.pdf

Download (122kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

This study aimed to investigate the relationship between Social skills and social self-efficacy,, in terms of gender, physical education teachers were South Khorasan province. The population of all physical education teachers and multistage sampling study of 400 people (quota - class - cluster) was estimated. The instrument was the efficacy questionnaire SEQ - C and scale of social efficacy Scherer. The findings showed that a significant component of social skills in male and female teachers and represents a significant component of social self-efficacy in men and women teachers

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی ارتباط مهارت¬های اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی برحسب جنسیت دبیران تربیت¬بدنی استان خراسان جنوبی
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مهارت¬های اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی، برحسب جنسیت دبیران تربیت¬بدنی استان خراسان جنوبی انجام گرفت. جامعه آماری، کلیه دبیران تربیت¬بدنی و نمونه400نفری پژوهش باروش نمونه¬گیری چندمرحله¬ای(سهمی-طبقه¬ای-خوشه¬ای)برآورد گردید. ابزار پژوهش دو پرسشنامه خود اثرمندی SEQ - C و مقیاس خودکارآمدی اجتماعی شرر بود. یافته¬های پژوهش نشان دهنده عدم معناداری مؤلفه مهارت¬های اجتماعی در دبیران زن و مرد و نشان دهنده معناداری مؤلفه خودکارآمدی اجتماعی در دبیران زن و مرد است.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 31 Dec 2018 06:16
Last Modified: 31 Dec 2018 06:16
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4574

Actions (login required)

View Item View Item