بررسی تاثیر ماساژدرمانی بر افسردگی، اضطراب و استرس کشتی گیران نوجوان (چکیده)

آریایی, احسان and خالق زاده بیگ, علی and ابراهیمی عطری, احمد (2015) بررسی تاثیر ماساژدرمانی بر افسردگی، اضطراب و استرس کشتی گیران نوجوان (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
بررسی تاثیر ماساژدرمانی بر افسردگی، اضطراب و استرس کشتی گیران نوجوان.pdf

Download (125kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Massage therapy is one of the oldest forms of complementary treatment. Today, though, for reduce stress, anxiety and depression drug methods are used, but this methods can be associated with other side effects. Although there are several studies in field of psychological effect but there is not much researches on athletes psychological mood especially in physical competitive sports like wrestling, so in this study we examined the effects of massage therapy on depression, anxiety and stress in teenager wrestlers. For this purpose and in order to conduct this study were considered 30 wrestler. In doing so, we control the effects of massage therapy on experimental and control groups by DASS Inventory. During 10 sessions of treatment the experimental groups were received 25 minutes sport massage for every session. Too by comparison of Depression, Anxiety, and Stress scores between experimental and control groups, indicated the significant different between scores of Depression, Anxiety, and Stress in experimental and control groups. The findings of this study indicate that massage therapy tangibly and significantly decreases the level of depression, anxiety and stress of wrestlers that this phenomenon can lead to mental health and thereby improve their performance.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تاثیر ماساژدرمانی بر افسردگی، اضطراب و استرس کشتی گیران نوجوان
Persian Abstract: ماساژدرمانی یکی از قدیمی ترین روش های درمانی می باشد.امروزه اگرچه براي كاهش پيامد هايي نظير استرس و اضطراب و افسردگي از روش هاي دارويي استفاده مي شود، اما اين روش ها مي توانند با بروز برخي عوارض جانبي همراه باشند.گرچه مطالعات زیادی در زمینه تاثیرات ماساژ بر روی فاکتورهای روانی وجود دارد اما مطالعات کمی در زمینه اثرات ماساژ بر روی فاکتورهای روانی ورزشکاران مخصوصاً در ورزشها رقابتی جسمانی از قبیل کشتی وجود دارد. از این رو ما در این پژوهش، تاثیرات ماساژدرمانی بر افسردگی، اضطراب و استرس کشتی گیران نوجوان را بررسی می کنیم.نمونه آماري شامل 30 نفر كشتي گير نوجوان بودند كه به طور تصادفي انتخاب شدند.بر همین اساس، ما از طریق پرسشنامه DASS ، اثرات ماساژ درمانی را بر اضطراب و استرس و افسردگي آزمودني ها مورد ارزیابی قرار دادیم. در طول ده جلسه و در هر جلسه، گروه تجربی به مدت 25 دقیقه ماساژ ورزشی را دریافت کردند.با مقایسه نمرات افسردگی، اضطراب و استرس بین دو گروه کنترل و تجربی،نتایج پژوهش نشان داد که ماساژدرمانی به طور معناداری سطح افسردگی، اضطراب و استرس کشتی گیران را کاهش می دهد و باعث سلامت ذهن و در نتیجه باعث بهبود اجرا و عملکرد کشتی گیر می شود.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 31 Dec 2018 06:17
Last Modified: 31 Dec 2018 06:17
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4577

Actions (login required)

View Item View Item