بررسی و مقایسه هویت در ورزشکاران و غیرورزشکاران (چکیده)

اسکندرنژاد, مهتا and فرحان, ویدا (2015) بررسی و مقایسه هویت در ورزشکاران و غیرورزشکاران (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
بررسی و مقایسه هویت در ورزشکاران و غیرورزشکاران.pdf

Download (122kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

This study aimed to investigate the identity of the athletes and non-athletes in Tabriz. The study population included athletes and non-athletes who was sampling based on calculating by Cochran formula and were selected by simple random sampling on the number of 132. Bennion & Adams identity questionnaire was used for collecting data and data were analyzed by SPSS software. The results showed that there was significant difference between identity foreclosures and identity diffusion in athletes and non-athletes. Identity moratorium in athletes was significantly more than non-athletes. Individual identification is essential for the growth and development skills but this is not sufficient for improving the sports skills and many factors affect this.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی و مقایسه هویت در ورزشکاران و غیرورزشکاران
Persian Abstract: این تحقیق با هدف بررسی انواع هویت در ورزشکاران و غیرورزشکاران پسر شهر تبریز انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل افراد ورزشکار و غیرورزشکار پسر که نمونه گیری آن براساس فرمول کوکران محاسبه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 132 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هویت بنیون و آدامز استفاده شده است و داده ها بوسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان می دهد که میزان هویت، میزان هویت آشفته و میزان هویت زودشکل گرفته در افراد غیرورزشکار بطور معناداری از افراد ورزشکار بیشتر است و اما میزان هویت به تعویق افتاده در افراد ورزشکار بطور معناداری از افراد غیرورزشکار بیشتر است و بین هویت پیشرفته افراد ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود ندارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 31 Dec 2018 06:29
Last Modified: 31 Dec 2018 06:29
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4597

Actions (login required)

View Item View Item