بررسی تنش های سد خاکی سنگریزه ای گاوشان در حین ساخت و اولین آبگیری

رشیدی, محمد (2013) بررسی تنش های سد خاکی سنگریزه ای گاوشان در حین ساخت و اولین آبگیری. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10101870086.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

عدم قطعیت در مشخصات و رفتار ژئوتکنیکی سازه ها در حین طراحی اغلب روی برنامه های اجرایی اثر می گذارد، از اینرو ابزار بندی و رفتارسنجی برای کنترل ساخت، تضمین ایمنی و کاهش هزینه های اجرایی به عنوان بخش لاینفک از فرایند طراحی سدهای می باشد. رفتار سنجی در حین ساخت و اولین آبگیری به منظور آنالیز سریع ایمنی آن و همچنین در زمان بهره برداری جهت ارائه تصویری واقعی از تمامی تغییرات و ارزیابی ایمنی سد بر اساس مشاهدات بلند مدت داده ها از عمده ترین اهداف ابزاربندی و رفتارنگاری سدهاست. در این تحقیق تنش های سد خاکی سنگریزه ای گاوشان با ارتفاع 122 متر مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی در قالب انجام تحلیل عددی با نرم افزار FLAC و مقایسه با نتایج ابزار دقیق است. تحلیل های عددی با استفاده از مدل رفتاری الاستو- پلاستیک مور کولمب انجام و اجرای مرحله ای لایه های خاکریزی در مدلسازی لحاظ شده است. نتایج محاسبه شده توسط نرم افزار با مقادیر قرائت شده از روی ابزار دقیق مقایسه شده اند، تا مدل را کالیبره کرده و از صحت عملکرد نرم افزار اطمینان حاصل شود. این آنالیز، از زمان شروع عملیات ساخت، سال1379 تا 5 سال بعد شروع اولین آبگیری، سال 1388 سد گاوشان را مورد بررسی قرار می دهد. بعد از انجام آنالیز عددی مشخص شد که نتایج تحلیل های برگشتی در حین زمان ساخت و اولین آبگیری به واقعیت نزدیک میباشد.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تنش های سد خاکی سنگریزه ای گاوشان در حین ساخت و اولین آبگیری
Persian Abstract: عدم قطعیت در مشخصات و رفتار ژئوتکنیکی سازه ها در حین طراحی اغلب روی برنامه های اجرایی اثر می گذارد، از اینرو ابزار بندی و رفتارسنجی برای کنترل ساخت، تضمین ایمنی و کاهش هزینه های اجرایی به عنوان بخش لاینفک از فرایند طراحی سدهای می باشد. رفتار سنجی در حین ساخت و اولین آبگیری به منظور آنالیز سریع ایمنی آن و همچنین در زمان بهره برداری جهت ارائه تصویری واقعی از تمامی تغییرات و ارزیابی ایمنی سد بر اساس مشاهدات بلند مدت داده ها از عمده ترین اهداف ابزاربندی و رفتارنگاری سدهاست. در این تحقیق تنش های سد خاکی سنگریزه ای گاوشان با ارتفاع 122 متر مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی در قالب انجام تحلیل عددی با نرم افزار FLAC و مقایسه با نتایج ابزار دقیق است. تحلیل های عددی با استفاده از مدل رفتاری الاستو- پلاستیک مور کولمب انجام و اجرای مرحله ای لایه های خاکریزی در مدلسازی لحاظ شده است. نتایج محاسبه شده توسط نرم افزار با مقادیر قرائت شده از روی ابزار دقیق مقایسه شده اند، تا مدل را کالیبره کرده و از صحت عملکرد نرم افزار اطمینان حاصل شود. این آنالیز، از زمان شروع عملیات ساخت، سال1379 تا 5 سال بعد شروع اولین آبگیری، سال 1388 سد گاوشان را مورد بررسی قرار می دهد. بعد از انجام آنالیز عددی مشخص شد که نتایج تحلیل های برگشتی در حین زمان ساخت و اولین آبگیری به واقعیت نزدیک میباشد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 31 Dec 2018 07:35
Last Modified: 31 Dec 2018 07:35
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4685

Actions (login required)

View Item View Item