آسیب شناسی مدیریت ورزش ایران از دیدگاه متخصصان ورزش

مهتابی شیراز, محمد اسماعیل and داداش پور, مهرانگیز and محمدی خراجو, علی (2015) آسیب شناسی مدیریت ورزش ایران از دیدگاه متخصصان ورزش. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
46.pdf

Download (204kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

تحقیق حاضر سعی دارد آسیب های موجود در مدیریت ورزش کشور را از دیدگاه متخصصان ورزش مورد مطالعه قرار دهد. روش تحقیق توصيفي- تحلیلی و از نظر هدف كاربردي است. با بهره گیری از جدول حجم نمونه کوهن و با روش نمونه گیری تصادفی دیدگاه 79 نفر از دانش آموختگان مقطع دکتری تربیت بدنی با گرایش مدیریت و روسای فدراسیون های ورزشی رشته های المپیکی جمع آوری شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 32 سوالی محقق ساخته با روش دلفی است. روایی پرسشنامه به شکل صوری تایید و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه گردید. با استفاده از تحلیل عاملی مشخص شد، آسیب های سیاسی مهمترین آسیب ورزش کشور است. در بین عوامل مختلف نیز نفوذ افراد قدرتمند سياسي در تصدي منصب هاي مديريت ورزش كشور، نبود شايسته سالاري در انتصاب مديران ورزشي و نبود ارزيابي استاندارد و دقيق از عملكرد مديران ورزشي كشور مهمترین آسیب های مدیریت ورزش کشور هستند. از این روی توجه به استقلال حوزه ورزش و تلاش در جهت ورود متخصصین به این پدیده مهم اجتماعی پیشنهاد می شود. واژه گان کلیدی:آسیب،مدیریت ورزشی،متخصصان

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: آسیب شناسی مدیریت ورزش ایران از دیدگاه متخصصان ورزش
Persian Abstract: تحقیق حاضر سعی دارد آسیب های موجود در مدیریت ورزش کشور را از دیدگاه متخصصان ورزش مورد مطالعه قرار دهد. روش تحقیق توصيفي- تحلیلی و از نظر هدف كاربردي است. با بهره گیری از جدول حجم نمونه کوهن و با روش نمونه گیری تصادفی دیدگاه 79 نفر از دانش آموختگان مقطع دکتری تربیت بدنی با گرایش مدیریت و روسای فدراسیون های ورزشی رشته های المپیکی جمع آوری شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 32 سوالی محقق ساخته با روش دلفی است. روایی پرسشنامه به شکل صوری تایید و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه گردید. با استفاده از تحلیل عاملی مشخص شد، آسیب های سیاسی مهمترین آسیب ورزش کشور است. در بین عوامل مختلف نیز نفوذ افراد قدرتمند سياسي در تصدي منصب هاي مديريت ورزش كشور، نبود شايسته سالاري در انتصاب مديران ورزشي و نبود ارزيابي استاندارد و دقيق از عملكرد مديران ورزشي كشور مهمترین آسیب های مدیریت ورزش کشور هستند. از این روی توجه به استقلال حوزه ورزش و تلاش در جهت ورود متخصصین به این پدیده مهم اجتماعی پیشنهاد می شود. واژه گان کلیدی:آسیب،مدیریت ورزشی،متخصصان
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:24
Last Modified: 01 Jan 2019 08:24
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4701

Actions (login required)

View Item View Item