بررسی بی قواره بودن ساختار سازمان های ورزشی(به عنوان یکی از ویژگی های سازمان های نظم اشوب)

ید الله زاده, رباب and اذریان, مهران and محرم زاده, مهرداد (2015) بررسی بی قواره بودن ساختار سازمان های ورزشی(به عنوان یکی از ویژگی های سازمان های نظم اشوب). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
50.pdf

Download (285kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Formless Structures is one of the chaordic organizations characters, any system in which the activities range are between the limitation of stability and instability or order and disorder, and innovative management of these organizations leads to a dynamic balance of system. In systems with formless structure any prolonged methods can’t support the expected results , and managers should emphasize on self-regularity process which is a result of organization learning. In these organizations future will be managed by segment-by-segment and growing behavior rather than planning or pre-set goals. The study aim is to survey Formless Structures the of sport organizations as a chaordic organization characteristic, and for this purpose we used a standard questionnaire with appropriate reliability and validity. The statistical population of the study are whole staff of sport and youth head-quarter of W.Azarbaijan province that are 89 (sample number is equal to the population’s). According to the study results and t-table we can deduce that sport organizations have formless structures.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی بی قواره بودن ساختار سازمان های ورزشی(به عنوان یکی از ویژگی های سازمان های نظم اشوب)
Persian Abstract: ساختار بی قواره یکی از ویژگی های سازمان های نظماشوب می باشد سیستم هایی که دامنه فعالیت انها در محدوده ی بین ثبات و بی ثباتی یا نظم و بی نظمی قرار دارد و مدیریت هوشمندانه این سازمان ها باعث میشودکه سیستم در حالت تعادل پویا نگهداری شود. این مقاله به دنبال بررسی ویژگی ساختار بی قواره در سازمانهای ورزشی می باشد که برای همین منظور از پرسشنامه ی استاندارد دارای روایی و پایایی قابل قبول استفاده شده است.جامعه اماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان غربی بود که 89 نفر بودند(نمونه برابر جامعه). بنابر نتایج حاصل از پژوهش وبا توجه به نتایج جدولtچنین نتیجه گیری می شود که سازمان های ورزشی به عنوان سازمان های دارای ساختار بی قواره می باشند. واژگان کلیدی: ساختار بی قواره،سازمان نظماشوب،سازمان ورزشی
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:27
Last Modified: 01 Jan 2019 08:27
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4705

Actions (login required)

View Item View Item