مطالعه و بررسی مشخصات خاک تحت تأثیر گچ طبیعی (مطالعه موردی: پروژه های آبیاری و زهکشی دشت ارایض خوزستان)

آلبوشوکه, سیدمجید and خیاط, نوید (2013) مطالعه و بررسی مشخصات خاک تحت تأثیر گچ طبیعی (مطالعه موردی: پروژه های آبیاری و زهکشی دشت ارایض خوزستان). In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10103151015.pdf

Download (343kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

شناخت خاک جهت ساخت سازه های آبی و یا هر سازه دیگر بسیار پر اهمیت است. تخریبی که خاک می تواند برای کانالهای آبیاری و زهکشی ایجاد کند، بسیار گسترده و خوشبختانه قابل مطالعه و پیشگیری می باشد. لذا خاک هایی که به طور طبیعی دارای گچ هستند رفتار مکانیکی ویژه ای داشته و نه تنها موجب وارد آمدن خسارت به سازه ها می گردند، بلکه اثرات زیست محیطی مخربی را نیز خواهند داشت. بدین لحاظ موضوع تاثیر گچ طبیعی بر خصوصیات خاک محل اجرای کانال های آبیاری و زهکشی دشت ارایض مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای انجام این کار تحقیقاتی بر خلاف برخی کارهای انجام شده در این زمینه که نمونه ها را با گچ مصنوعی گچ دار نموده و مورد مطالعه قرار داده بودند، در این مطالعه نمونه هایی از خاک منطقه و محل اجرای پروژه که دارای گچ طبیعی می باشند جهت دستیابی به جوابهای واقعی و مطابق شرایط بهره برداری، تهیه گردید. نمونه ها بر اساس میزان درصد گچ انتخاب و جهت تعیین میزان درصد گچ آنها، آزمایش شیمیایی براساس استاندارد BS-1377 انجام شد. و در نهایت نمونه های با درصد 1% ، 4% ، 10% و 15% انتخاب، و به منظور تعیین برخی ویژگی های عمومی، آزمایش های شناسایی نیز شامل هیدرومتری، حدود اتربرگ، تراکم و نفوذپذیری انجام داده شد. همچنین با استفاده از روابط مرتبط و موجود نسبت تخلخل، درجه پوکی و نشست در نمونه های مورد مطالعه محاسبه گردید. در نهایت مشخص گردید که با افزایش مقدار گچ، نشانه خمیری و وزن مخصوص خشک، کاهش و تخلخل، نفوذپذیری و نشست افزایش می یابد.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مطالعه و بررسی مشخصات خاک تحت تأثیر گچ طبیعی (مطالعه موردی: پروژه های آبیاری و زهکشی دشت ارایض خوزستان)
Persian Abstract: شناخت خاک جهت ساخت سازه های آبی و یا هر سازه دیگر بسیار پر اهمیت است. تخریبی که خاک می تواند برای کانالهای آبیاری و زهکشی ایجاد کند، بسیار گسترده و خوشبختانه قابل مطالعه و پیشگیری می باشد. لذا خاک هایی که به طور طبیعی دارای گچ هستند رفتار مکانیکی ویژه ای داشته و نه تنها موجب وارد آمدن خسارت به سازه ها می گردند، بلکه اثرات زیست محیطی مخربی را نیز خواهند داشت. بدین لحاظ موضوع تاثیر گچ طبیعی بر خصوصیات خاک محل اجرای کانال های آبیاری و زهکشی دشت ارایض مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای انجام این کار تحقیقاتی بر خلاف برخی کارهای انجام شده در این زمینه که نمونه ها را با گچ مصنوعی گچ دار نموده و مورد مطالعه قرار داده بودند، در این مطالعه نمونه هایی از خاک منطقه و محل اجرای پروژه که دارای گچ طبیعی می باشند جهت دستیابی به جوابهای واقعی و مطابق شرایط بهره برداری، تهیه گردید. نمونه ها بر اساس میزان درصد گچ انتخاب و جهت تعیین میزان درصد گچ آنها، آزمایش شیمیایی براساس استاندارد BS-1377 انجام شد. و در نهایت نمونه های با درصد 1% ، 4% ، 10% و 15% انتخاب، و به منظور تعیین برخی ویژگی های عمومی، آزمایش های شناسایی نیز شامل هیدرومتری، حدود اتربرگ، تراکم و نفوذپذیری انجام داده شد. همچنین با استفاده از روابط مرتبط و موجود نسبت تخلخل، درجه پوکی و نشست در نمونه های مورد مطالعه محاسبه گردید. در نهایت مشخص گردید که با افزایش مقدار گچ، نشانه خمیری و وزن مخصوص خشک، کاهش و تخلخل، نفوذپذیری و نشست افزایش می یابد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:38
Last Modified: 01 Jan 2019 08:38
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4731

Actions (login required)

View Item View Item