بررسي ميزان دقت مدل وينکلر در پي¬هاي سطحي انعطاف پذير واقع بر بسترهاي ارتجاعي

شاهي, رحيم (2013) بررسي ميزان دقت مدل وينکلر در پي¬هاي سطحي انعطاف پذير واقع بر بسترهاي ارتجاعي. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10103400222.pdf

Download (616kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

مدل وينکلر(وسترگارد) که اغلب نرم افزارهاي کاربردي تحليلي نظيرSap2000 ، Etabs، Safe و …. براي تحليل صفحات متکي بر بستر ارتجاعي بکار مي¬رود، براين فرض استوار است که اثر بستر ارتجاعي را مي¬توان با يک سري فنر قائم که کاملا" مستقل از هم مي¬باشند مدل نمود. در حالي که اين فرض صحيح نمي¬باشد، زيرا در عمل با اعمال بار بر سطح محيط نيمه بي¬نهايت ارتجاعي، تغيير مکان قائم در کل سطح آن ايجاد مي¬شود. ولي درمدل وينکلر فقط زير بار وارد شده تغيير مکان در نظر گرفته مي شود. براي بررسي اين مشکل خاک و پي را ميتوان با هم مدل کرد ولي حجم محاسبات بسيار زياد خواهد شد. به هر حال جهت ارزيابی بهتر مدل در تحقيق حاضر خاک و پی به طور همزمان مدل شده و نتایج آن با مدل وینکلر مقایسه شد. علی رغم انتظار ملاحظه شد که نتایج حاصل از مدل وینکلر با مدل های توام خاک و پی تفاوت معنی داری داشته و نمیتوان فرض نمود که این انحراف قابل اغماض است. که این برخلاف باور عمومی در بین مهندسین و طراحهای سازه است. و وجود مدل برای این امکان در نرم افزارهای SAFE، SAP2000، ETABS و . . . نشان از این موضوع دارد.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسي ميزان دقت مدل وينکلر در پي¬هاي سطحي انعطاف پذير واقع بر بسترهاي ارتجاعي
Persian Abstract: مدل وينکلر(وسترگارد) که اغلب نرم افزارهاي کاربردي تحليلي نظيرSap2000 ، Etabs، Safe و …. براي تحليل صفحات متکي بر بستر ارتجاعي بکار مي¬رود، براين فرض استوار است که اثر بستر ارتجاعي را مي¬توان با يک سري فنر قائم که کاملا" مستقل از هم مي¬باشند مدل نمود. در حالي که اين فرض صحيح نمي¬باشد، زيرا در عمل با اعمال بار بر سطح محيط نيمه بي¬نهايت ارتجاعي، تغيير مکان قائم در کل سطح آن ايجاد مي¬شود. ولي درمدل وينکلر فقط زير بار وارد شده تغيير مکان در نظر گرفته مي شود. براي بررسي اين مشکل خاک و پي را ميتوان با هم مدل کرد ولي حجم محاسبات بسيار زياد خواهد شد. به هر حال جهت ارزيابی بهتر مدل در تحقيق حاضر خاک و پی به طور همزمان مدل شده و نتایج آن با مدل وینکلر مقایسه شد. علی رغم انتظار ملاحظه شد که نتایج حاصل از مدل وینکلر با مدل های توام خاک و پی تفاوت معنی داری داشته و نمیتوان فرض نمود که این انحراف قابل اغماض است. که این برخلاف باور عمومی در بین مهندسین و طراحهای سازه است. و وجود مدل برای این امکان در نرم افزارهای SAFE، SAP2000، ETABS و . . . نشان از این موضوع دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:39
Last Modified: 01 Jan 2019 08:39
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4734

Actions (login required)

View Item View Item