بررسی پارامترهای تاثیرگذار در روانگرایی خاک¬ها با استفاده از خوشه¬بندی فازی و تحلیل حساسیت

نجفی, اسدالله and الهی, حمید علی and صاحب کرم علمداری, آرمین (2013) بررسی پارامترهای تاثیرگذار در روانگرایی خاک¬ها با استفاده از خوشه¬بندی فازی و تحلیل حساسیت. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10103920269.pdf

Download (300kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

روانگرایی پدیده¬ای است که به دلیل افزایش فشار آب منفذی در حین اعمال بار لرزه‌ای و برابری آن با تنش موثر، خاک در معرض از دست دادن مقاومت و تغییر شکل قرار می¬گیرد. یکی از مباحث اصلی در پدیده روانگرایی، شناخت پارامترهای تاثیرگذار و میزان تاثیرگذاری این پارامترها در روانگرایی و یا عدم روانگرایی خاک¬ها می¬باشد. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از خوشه¬بندی فازی داده¬ها به گروه¬هایی که اعضای آن مشابه وهم خاصیت بوده اند تقسیم می¬گردند. تا بدین وسیله داده¬ها با خصوصیات ژئوتکنیکی و لرزه¬ای نزدیک به هم در یک خوشه قرار گیرند. با استفاده از روش خوشه¬بندی که یکی از شاخه¬های یادگیری بدون نظارت و فرآیند خودکار می¬باشد، می‌توان به بررسی میزان تاثیرگذاری و نقش پارامترهای موثر در روانگرا شدن خاک با مقایسه داده¬ها در یک گروه با ویژگی¬های نزدیک به هم پرداخت. در ادامه با توجه به نتایج خوشه¬بندی انجام شده و بررسی داده¬های موجود در هر خوشه با استفاده از روش¬های غیرخطی، به تحلیل حساسیت میزان تاثیر هر یک از پارامترهای موثر در روانگرایی خاک پرداخته شود. با توجه به نتایج بدست آمده گروه سه خوشه¬ای بهترین حالت را از نظر تفکیک داده¬ها با ویژگی¬های نزدیک به هم در هر خوشه ارائه کرده است که ویژگی داده-ها در سه گروه متفاوت دسته¬بندی شده¬اند. نتایج بدست آمده از تحلیل حساسیت پارامترها نیز نشان می¬دهد که پارامترهای عدد SPT اصلاحی و حداکثر شتاب زلزله بیشترین تاثیر و عمق خاک کمترین تاثیر را در روانگرایی خاک دارند.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی پارامترهای تاثیرگذار در روانگرایی خاک¬ها با استفاده از خوشه¬بندی فازی و تحلیل حساسیت
Persian Abstract: روانگرایی پدیده¬ای است که به دلیل افزایش فشار آب منفذی در حین اعمال بار لرزه‌ای و برابری آن با تنش موثر، خاک در معرض از دست دادن مقاومت و تغییر شکل قرار می¬گیرد. یکی از مباحث اصلی در پدیده روانگرایی، شناخت پارامترهای تاثیرگذار و میزان تاثیرگذاری این پارامترها در روانگرایی و یا عدم روانگرایی خاک¬ها می¬باشد. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از خوشه¬بندی فازی داده¬ها به گروه¬هایی که اعضای آن مشابه وهم خاصیت بوده اند تقسیم می¬گردند. تا بدین وسیله داده¬ها با خصوصیات ژئوتکنیکی و لرزه¬ای نزدیک به هم در یک خوشه قرار گیرند. با استفاده از روش خوشه¬بندی که یکی از شاخه¬های یادگیری بدون نظارت و فرآیند خودکار می¬باشد، می‌توان به بررسی میزان تاثیرگذاری و نقش پارامترهای موثر در روانگرا شدن خاک با مقایسه داده¬ها در یک گروه با ویژگی¬های نزدیک به هم پرداخت. در ادامه با توجه به نتایج خوشه¬بندی انجام شده و بررسی داده¬های موجود در هر خوشه با استفاده از روش¬های غیرخطی، به تحلیل حساسیت میزان تاثیر هر یک از پارامترهای موثر در روانگرایی خاک پرداخته شود. با توجه به نتایج بدست آمده گروه سه خوشه¬ای بهترین حالت را از نظر تفکیک داده¬ها با ویژگی¬های نزدیک به هم در هر خوشه ارائه کرده است که ویژگی داده-ها در سه گروه متفاوت دسته¬بندی شده¬اند. نتایج بدست آمده از تحلیل حساسیت پارامترها نیز نشان می¬دهد که پارامترهای عدد SPT اصلاحی و حداکثر شتاب زلزله بیشترین تاثیر و عمق خاک کمترین تاثیر را در روانگرایی خاک دارند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:45
Last Modified: 01 Jan 2019 08:45
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4753

Actions (login required)

View Item View Item