تأثیر حرکات اصلاحی بر ناهنجاری شانه به جلوی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی

رنجبران عین الدین, جواد and شفیعی, مهدی (2015) تأثیر حرکات اصلاحی بر ناهنجاری شانه به جلوی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
18.pdf

Download (103kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تأثیر حرکات اصلاحی بر ناهنجاری شانه به جلوی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی
Persian Abstract: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر حرکات اصلاحی بر اصلاح ناهنجاری شانه به جلوی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی می باشد. از بین دانش آموزان پسر دوره ابتدایی 4 مدرسه از شهرستان بستان آباد ، منطقه تیکمه داش، با استفاده از صفحه شطرنجی و از نمای جانبی، افراد با وضعیت شانه به جلو، غربالگری شده و از بین آنها 20 نفر بصورت تصادفی انتخاب شده و رضایت نامه را تکمیل کردند. پس از ارزیابی وضعیت شانه به جلو با دستگاه چهار گوش دوگانه، آزمودنی ها با توجه به فاصله شانه هایشان از دیوار به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند و گروه تجربی، پروتکل اصلاحی درمانی متشکل از تمرینات کششی قدرتی را به مدت 6 هفته اجرا کردند. در این تحقیق، از آزمون آماری t همبسته و مستقل برای بررسی تفاوت ها در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که میزان جلو آمدگی شانه در گروه تجربی به طور معنی داری، 12 درصد کاهش یافت (08/0 p= ) ولی در گروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (462/0 p= ). و همچنین فاصله بین کتف ها در گروه تجربی به طور معنی داری، 9 درصد کاهش یافت (001/0 p= ) ولی در گروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (177/0 p= ). نتایج بدست آمده نشان می دهد که اجرای پروتکل حرکات اصلاحی منتخب، موجب بهبود وضعیت شانه به جلو در پسران دوره ابتدایی می شود.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:48
Last Modified: 01 Jan 2019 08:48
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4764

Actions (login required)

View Item View Item