شناسایی موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران

اسدزاده, عاطفه and الهی, علیرضا and اکبری یزدی, حسین (2015) شناسایی موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
65.pdf

Download (47kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران انجام شد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. بر این اساس از بین صاحبنظران آشنا به موضوع پژوهش‌، چهار گروه مدیران باشگاهی، اعضای هیأت علمی دانشگاه، صاحبنظران حوزه هواداران و کارشناسان فوتبال‌، به جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پرداخته شد. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و در دسترس بود. پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ای با روایی و پایایی مورد تأیید بین نمونه‌ها توزیع و جمعاً 141 پرسشنامه جمع‌آوری شد. از آزمون‌های تی تک نمونه و فریدمن برای تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج نشان داد، سه عامل کارکنان، مدیران، اطلاعات و ارتباطات را به عنوان موانع اصلی بازاریابی رابطه‌مند معرفی کرد که موانع مربوط به کارکنان دارای بیشترین اهمیت بود. در مؤلفه کارکنان موضوع کمبود کارشناسان متخصص و با تجربه در زمینه بازاریابی ورزشی در باشگاه‌ها دارای بالاترین اهمیت بوده‌است. باشگاه‌ها برای استقرار بازاریابی رابطه‌مند و متعاقب آن جذب و حفظ هواداران خود می‌توانند از کارشناسان متخصص و با تجربه در زمینه بازاریابی ورزشی و مدیریت هواداران، رعایت اصل شایسته‌سالاری و دادن آموزش‌های لازم به کارکنان در زمینه تعامل با هواداران استفاده نمایند. واژه‌های کلیدی: بازاریابی رابطه‌مند، مدیریت هواداران، لیگ حرفه‌ای فوتبا

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: شناسایی موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران
Persian Abstract: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران انجام شد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. بر این اساس از بین صاحبنظران آشنا به موضوع پژوهش‌، چهار گروه مدیران باشگاهی، اعضای هیأت علمی دانشگاه، صاحبنظران حوزه هواداران و کارشناسان فوتبال‌، به جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پرداخته شد. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و در دسترس بود. پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ای با روایی و پایایی مورد تأیید بین نمونه‌ها توزیع و جمعاً 141 پرسشنامه جمع‌آوری شد. از آزمون‌های تی تک نمونه و فریدمن برای تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج نشان داد، سه عامل کارکنان، مدیران، اطلاعات و ارتباطات را به عنوان موانع اصلی بازاریابی رابطه‌مند معرفی کرد که موانع مربوط به کارکنان دارای بیشترین اهمیت بود. در مؤلفه کارکنان موضوع کمبود کارشناسان متخصص و با تجربه در زمینه بازاریابی ورزشی در باشگاه‌ها دارای بالاترین اهمیت بوده‌است. باشگاه‌ها برای استقرار بازاریابی رابطه‌مند و متعاقب آن جذب و حفظ هواداران خود می‌توانند از کارشناسان متخصص و با تجربه در زمینه بازاریابی ورزشی و مدیریت هواداران، رعایت اصل شایسته‌سالاری و دادن آموزش‌های لازم به کارکنان در زمینه تعامل با هواداران استفاده نمایند. واژه‌های کلیدی: بازاریابی رابطه‌مند، مدیریت هواداران، لیگ حرفه‌ای فوتبا
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:51
Last Modified: 01 Jan 2019 08:51
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4771

Actions (login required)

View Item View Item