بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با رویکرد مدیریت دانش

رضایی شهابی, زیبا (2015) بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با رویکرد مدیریت دانش. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
73.pdf

Download (85kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 1393 انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی همبستگی و پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل 140 نفر شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان با حداقل یک سال سابقه کار می¬باشد. نمونه آماری با استفاده از تمام شماری کلیه جامعه آماری تعیین شد ولی به علت مخدوش بودن 13 پرسشنامه حذف و 127 نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و انتخاب شده¬اند. برای جمع¬آوری داده¬های لازم جهت آزمون فرضیه¬های تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش و اثربخشی ارتباطات استفاده گردید. برای تحلیل استنباطی فرضیه¬ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت معنی¬داری بین مدیریت دانش، اجتماعی¬سازی دانش، برونی¬سازی دانش، درونی¬سازی دانش و اثربخشی ارتباطات وجود دارد ولی رابطه معنی¬داری بین ترکیب دانش و اثربخشی ارتباطات وجود ندارد و همچنین درونی¬سازی دانش بیشترین سهم را در اثر بخشی ارتباطات کارکنان داشته است. واژه¬های کلیدی: مدیریت دانش، اثربخشی ارتباطات، اداره، ورزش و جوانان

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با رویکرد مدیریت دانش
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 1393 انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی همبستگی و پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل 140 نفر شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان با حداقل یک سال سابقه کار می¬باشد. نمونه آماری با استفاده از تمام شماری کلیه جامعه آماری تعیین شد ولی به علت مخدوش بودن 13 پرسشنامه حذف و 127 نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و انتخاب شده¬اند. برای جمع¬آوری داده¬های لازم جهت آزمون فرضیه¬های تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش و اثربخشی ارتباطات استفاده گردید. برای تحلیل استنباطی فرضیه¬ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت معنی¬داری بین مدیریت دانش، اجتماعی¬سازی دانش، برونی¬سازی دانش، درونی¬سازی دانش و اثربخشی ارتباطات وجود دارد ولی رابطه معنی¬داری بین ترکیب دانش و اثربخشی ارتباطات وجود ندارد و همچنین درونی¬سازی دانش بیشترین سهم را در اثر بخشی ارتباطات کارکنان داشته است. واژه¬های کلیدی: مدیریت دانش، اثربخشی ارتباطات، اداره، ورزش و جوانان
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:55
Last Modified: 01 Jan 2019 08:55
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4779

Actions (login required)

View Item View Item