متغییرهای تاثیرگذار بر بازاريابي گردشگري ورزشي در ايران (چکیده)

عاشوری, ماریه and غفاری, شمس and عزیزیان کهن, نسرین (2015) متغییرهای تاثیرگذار بر بازاريابي گردشگري ورزشي در ايران (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
78.pdf

Download (129kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The purpose of present study was to investigate factors influencing the sport tourism marketing in Iran. The research method was descriptive andperformed as a kind of field-research. Sport is one of important tourism activities andsport tourism is one of the growing areas of tourism which attracted alarge number of domestic and foreign tourists in each sport events and competitions. Sport tourism possesses some unique features such as intangibility, inseparability, inability to inventory, unpredictability of sports games, sport tourism marketing, regional marketing, and coordination of marketing activities in the form of long-term strategies. New theories in the field of tourism reveals that sport tourism attractions have more economic, social, and political advantages in comparasion with other cultural attractions. Iran is also considered as one of the top ten countries in the world with regard to its tourist attractions and tourism plays an essential role in today’s economy of Iran. It is therefore necessary to use its potentials for developing tourism. Meanwhile, tourism marketing enjoys a great importance in Iran because management activities such as all planning activities, preparing tourism products, and tourist attraction need marketing activities and operations. Seasonality causes the fluctuations in tourists’ numbers and is considered as the main reason of travel and tourism marketing industry. Thus, it seems essential to identify and analyze the factors influencing the development of Iran’s sport tourism marketing in order to attract more sport tourists from overseas. Keywords:Marketing Factors, Sport Tourism, Iran

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: متغییرهای تاثیرگذار بر بازاريابي گردشگري ورزشي در ايران
Persian Abstract: ورزش يكي از فعاليتهاي مهم گردشگران در حين گردشگري است. گردشگري ورزشي يكي از حيطه هاي رو به رشد گردشگري است كه مسابقات و رويدادهاي ورزشي تعداد كثيري گردشگري- چه داخلي و چه خارجي- را جلب مي ند. گردشگري ورزشي از مشخصه هاي منحصر به فرد ورزشي برخوردار است، از جمله ناملموس بودن، غيرقابل تفكيك بودن، غيرقابل ذخيره بودن، و غيرقابل پيش بيني بودن ورزش و يافته هايي مانند مهم بودن بازاريابي گردشگر در رويداد ورزشي، بازاريابي منطقه اي در محل برگزاري رويداد و هماهنگي فعاليتهاي بازاريابي در قالب راهبردهاي دراز مدت، نظريه هاي جديد در زمينه گردشگري نشان مي دهد جذابيتهاي گردشگري بر پايه ورزش، در مقايسه با ديگر جذابيتهاي فرهنگي، مزيتهاي اقتصادي، اجتماعي، و سياسي بيشتري دارد از طرفي، كشور ايران با توج به بررسيهاي صورت گرفته، يكي از 10 كشور اول جهان از نظر جذابيت هاي گردشگري است. از اين رو، اهميت دارد از قابليتهاي خود در توسعه گردشگري استفاده كند. در اين ميان، بازاريابي گردشگري اهميت ويژه اي مي بايد، زيرا اگر بازاريابي را فرايند، تمام فعاليتهاي مديريتي بدانيم برنامه ريزي، تهيه محصولات گردشگري و جذب گردشگر نيازمند عمليات و فعاليتهاي بازاريابي است. بازاريابي عبارت است از همه فعاليتهاي ارزيابي بازار و نيازهاي مشتريان آن بازار، همراه با ارزيابي خدمات، امكانات، هزينه هاي حصول به هدف و تسهيلاتي كه رضايت مشتريان را در بر دارد. اين كار شامل برنامه هاي هدف گ ذاري شده بر گروه خاصي از مشتريان و ترغيب آنها به خريد يا استفاده از خدمات است. به طوري كه مي توان نوسانات فصلي گردشگري را دليل مهمي براي بازاريابي در صنعت مسافرت و گردشگري بيان كرد. ضرورت دارد بازاريابي ويژه اي برا جلب گردشگر ورزشي در كشور صورت گيرد و برنامه ريزي و بازاريابي در امر گردشگري ورزشي بايستي ويژه باشد. از اين رو، پژوهشهاي مربوط به بازاريابي نيز بايستي با تأكيد ويژه بر گردشگري ورزشي باشد. روش مورد استفاده در اين تحقيق توصيفي- تحليلي و شيوه گردآوري اطلاعات، بصورت كتابخانه اي (اسنادي)، نتايج همايش ها و كنفرانس ها گردآوري شده است. براين اساس، اين مقاله با شناسايي متغییرهای تاثیرگذار بازاريابي براي جلب گردشگر ورزشي، سعي مي شود زمينه هاي جلب گردشگر و بازاريابي مناسب براي اين منظور در كشور ايجاد نمايد واژگان کلیدی: متغییرهای بازاريابي، گردشگري ورزشي، ايران
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 09:00
Last Modified: 01 Jan 2019 09:00
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4785

Actions (login required)

View Item View Item