بررسی ارتباط انجام فعالیت بدنی وسلامت روان در زنان خانه دار شهرستان گالیگش (چکیده)

خسروی, زهرا and برغمدی, محسن (2015) بررسی ارتباط انجام فعالیت بدنی وسلامت روان در زنان خانه دار شهرستان گالیگش (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
84.pdf

Download (139kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The purpose of this study was to determine the relationships between physical activity andmental health (physically, anxiety, social dysfunction anddepression) among Galikeshian household wives. The method of this study wasdescriptive compared research. The population consisted of all Galikeshian household wives and the samples invited in two equal groups active and inactive(n = 200),that they took part in the study voluntarily and eagerly.The researchercollected information through individual questionnaire and standard GoldbergGeneral Health Questionnaire (GHQ) was performed. After data collection,descriptive and inferential statistical were analyzed by software SPSS. Theresults showed that the levels of health of active’s women had higher thaninactive. There were significant relationships between physicalactivityandmentalhealth(P<0.05).Bodyand mental effect together and actually physicalactivity has a positive effect to mental and depression is no exception. Keywords: physical activity, mental health, anxiety, depression, active’swomen

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی ارتباط انجام فعالیت بدنی وسلامت روان در زنان خانه دار شهرستان گالیگش (چکیده)
Persian Abstract: این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بين انجام فعاليتهاي بدني و ورزشي و سلامت رواني (علائم جسماني ، اضطراب، کارکرد اجتماعي و افسردگي) در زنان خانه دار شهرستان گالیکش انجام شد. روش اجرای تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي مقایسه ای بود. جامعه آماري شامل كليه زنان خانه دار شهرستان گالیکش می باشد .نمونه آماری دو گروه 100 نفره فعال و غیر فعال تشکیل می دادند(n=200) به روش نمونة در دسترس وداوطلبانه در این تحقیق شرکت نمودند. جمع‌آوري اطلاعات تحقيق حاضر از طريق پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات فردی وپرسشنامه استاندارد شده سلامت عمومي گلدبرگ GHQ انجام گرفت. پس از تكميل پرسشنامه¬ها توسط آزمودنی ها و جمع¬آوري داده¬ها و نيز ورود آنها در محیط نرم افزاری SPSS و تعیین برچسب¬هایی برای متغیر ها، با استفاده از این نرم افزار داده های خام با کمک آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتايج نشان داد که زنان فعال نسبت به غیر فعال از سلامتي بالاتري برخوردار بودند. بين انجام فعاليتهاي بدني و سلامت رواني تفاوت معنی داری وجودداشتP<0.05.جسم وروان تأثیر غیر قابل انکاری بر روی یکدیگر دارند وتجربه ای که جسم یا ذهن کسب می کند کل ارگانیسم را تحت تأثیر قرار می دهد ومسلم است که تحرک، نشاط وطراوت جسمانی به نشاط روانی وایجاد حالت سر خوش واحساس مثبت منجر خواهد شد وافسردگی از این قاعده مستثنی نیست. واژه های کلیدی: فعالیت بدنی، سلامت روان، اضطراب، افسردگی، زنان فعال
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 09:04
Last Modified: 01 Jan 2019 09:04
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4791

Actions (login required)

View Item View Item