عوامل موثر بر برندسازی داخلی در سازمان¬های ورزشی (مورد مطالعه: باشگاه های بدن سازی)

جوانی, وجیهه (2015) عوامل موثر بر برندسازی داخلی در سازمان¬های ورزشی (مورد مطالعه: باشگاه های بدن سازی). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
101.pdf

Download (101kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Regarding to the central and multi-faceted role of human capital in the sports organizations, internal branding is one of key elements of brand in linking human resources and marketing in the sports industry. The study aims to examine influencing factors of internal branding in sports organizations. 12 minutes questionnaire (Cronbach's alpha 79/0) was responded by 197 personnel of the fitness in cities of Tehran and Tabriz. Path analysis model was used by Amose Graphic. According to the results, training and internal communications are the most influential factors of internal branding in the clubs which studied. Suitable internal branding, training, briefings and group sessions and effective internal communications aware staff from mission and goals of clubs, and it causes sympathetic behaviors by staff. Keywords: internal branding, staff, sports organizations

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: عوامل موثر بر برندسازی داخلی در سازمان¬های ورزشی (مورد مطالعه: باشگاه های بدن سازی)
Persian Abstract: با توجه به نقش محوری و چند وجهی سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی، برندسازی داخلی از عناصر كليدي حوزه مديريت برند و به عنوان پيوند منابع انساني و بازاريابي در صنعت ورزش مطرح شده است. بنابراین، هدف از این پژوهش مطالعه عوامل موثر بر برندسازي داخلي در سازمان های ورزشی است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 197 نفر از كاركنان باشگاه های بدنسازی مطرح در سطح شهر تهران و تبریز بودند. براي گردآوري داده از پرسشنامه¬ استاندارد (ضریب آلفای کرونباخ 79/0) و برای تحیل داده ها نیز از نرم افزار Amose Graphicاستفاده شد. مطابق نتایج، آموزش و ارتیاطات داخلی به ترتیب تاثیرگذارترین ابعاد برندسازی داخلی در باشگاه های مورد مطالعه بودند. برندسازی داخلي صحیح؛ آموزش، جلسه هاي توجيهي و جلسه هاي گروهي و ارتباطات مؤثر داخلي، كاركنان را نسبت به مأموريت و پيمان برند باشگاه آگاه می سازد، که منجر به بروز رفتارهايي دلسوزانه نسبت به باشگاه و برند آن از سوي كاركنان مي شود. واژگان کلیدی: برندسازی داخلی، کارکنان، سازمان های ورزشی
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 09:14
Last Modified: 01 Jan 2019 09:14
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4809

Actions (login required)

View Item View Item