بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نگرش های فرهنگی سازمانی درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه (چکیده)

مومنی فر, فهیمه and راجی, امین and عزیزیان کهن, نسرین (2015) بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نگرش های فرهنگی سازمانی درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
117.pdf

Download (74kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

با توجه به اهمیت هوش هیجانی وتاثیر در حوزه های مختلف زندگی از جمله پیشرفت شغلی، رضایت شغلی، محیط کار و عملکرد سازمانی؛ این مقاله به تعیین رابطه بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه پرداخته است. پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که بر روی 120 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با بکارگیری دو پرسشنامه هوش هیجانی(93/0=ά) و پرسشنامه فرهنگی سازمانی هافستد(73/0=ά) انجام شده است. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده بود. اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون) گزارش گردیده است. نتایج پژوهش نشان دادند که بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی رابطه ی مستقیم و معنادار وجود دارد(82/0=r)؛ همچنین بین هوش هیجانی و فرهنگ مرد سالاری - زن سالاری رابطه ی معکوس و معنا دار(35/0- =r) مشاهده شد؛ بین هوش هیجانی و سایر مقیاس های فرهنگ سازمانی از جمله فرهنگ فرد گرایی- جمع گرایی، فرهنگ اطمینان- ریسک؛ و فرهنگ توزیع قدرت عادلانه – ناعادلانه رابطه مشاهده نگردید. با توجه به وجود رابطه بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی در این مطالعه و نیز تاثیرگذاری و تاثیرپذیری برخی از مؤلفه های هوش هیجانی از فرهنگ سازمانی، آموزش همه ی شاخص های هوش هیجانی به منظور رشد و افزایش توانمندی های فردی و شغلی افراد توصیه می گردد. واژه های کلیدی: هوش هیجانی، فرهنگ سازمانی، کارکنان .

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نگرش های فرهنگی سازمانی درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه (چکیده)
Persian Abstract: با توجه به اهمیت هوش هیجانی وتاثیر در حوزه های مختلف زندگی از جمله پیشرفت شغلی، رضایت شغلی، محیط کار و عملکرد سازمانی؛ این مقاله به تعیین رابطه بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه پرداخته است. پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که بر روی 120 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با بکارگیری دو پرسشنامه هوش هیجانی(93/0=ά) و پرسشنامه فرهنگی سازمانی هافستد(73/0=ά) انجام شده است. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده بود. اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون) گزارش گردیده است. نتایج پژوهش نشان دادند که بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی رابطه ی مستقیم و معنادار وجود دارد(82/0=r)؛ همچنین بین هوش هیجانی و فرهنگ مرد سالاری - زن سالاری رابطه ی معکوس و معنا دار(35/0- =r) مشاهده شد؛ بین هوش هیجانی و سایر مقیاس های فرهنگ سازمانی از جمله فرهنگ فرد گرایی- جمع گرایی، فرهنگ اطمینان- ریسک؛ و فرهنگ توزیع قدرت عادلانه – ناعادلانه رابطه مشاهده نگردید. با توجه به وجود رابطه بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی در این مطالعه و نیز تاثیرگذاری و تاثیرپذیری برخی از مؤلفه های هوش هیجانی از فرهنگ سازمانی، آموزش همه ی شاخص های هوش هیجانی به منظور رشد و افزایش توانمندی های فردی و شغلی افراد توصیه می گردد. واژه های کلیدی: هوش هیجانی، فرهنگ سازمانی، کارکنان .
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 10:25
Last Modified: 01 Jan 2019 10:25
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4825

Actions (login required)

View Item View Item