تاًثیر هشت هفته تمرینات کششی PNFبر تعادل در زنان مبتلا به بیماری پارکینسون

صفوی, مرضیه سادات and قاسمی, بهنام and اعظمیان, اکبر (2015) تاًثیر هشت هفته تمرینات کششی PNFبر تعادل در زنان مبتلا به بیماری پارکینسون. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
25.pdf

Download (100kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاًثیر هشت هفته تمرینات کششی PNFبر تعادل در زنان مبتلا به بیماری پارکینسون
Persian Abstract: پارکینسون یکی از شایع ترین بیماری های تخریب سیستم عصبی مرکزی است که بیشتر متمرکز بر گروه سنی سالمندان است. به دلیل گستردگی اختلالات و عوارض ناشی از این بیماری، مبتلایان به آن با مشکلات زیادی روبرو می شوند. برخی از این مشکلات عبارت است از دشواری در راه رفتن، گام برداشتن، جابه جایی، سفتی عضلانی ، عدم تعادل و قامت خمیده می باشد که بر اعمال روزانه ی بیمار مانند نشستن و برخاستن،لباس پوشیدن و بهداشت فردی تأثیر منفی دارد. هدف از این پژوهش، تاًثیر هشت هفته تمرینات کششی PNFبر تعادل در زنان مبتلا به بیماری پارکینسون بود. روش ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و پیش آزمون- پس آزمون با گروه تجربی بود. جامعه ی آماری این تحقیق را بيماران زن مبتلا به پاركينسون مراجعه کننده به مطب متخصصین مغز و اعصاب شهراصفهان تشکیل دادند. تعداد 30 نفر از بيماران زن مبتلا به پاركينسون با شدت متوسط(مرحله 3 بر اساس مقیاس Hoehn) و Yahr) انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفي در دو گروه کنترل (15بیمار) و تجربی (15بیمار) قرار گرفتند.آزمودنی های گروه تمرینات کششی PNF به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه به انجام فعالیت پرداختند، در حالی که بیماران گروه شاهد در این مدت فقط پی گیری شدند و جز درمان های دارویی، هیچ فعالیت بدنی مؤثری را تجربه ننمودند. در ابتدا و انتهای دوره، تعادل بیماران توسط مقیاس تعادلی Berg ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون Tمستقل در سطح 0.05> p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه بهبود معنی داری در نمرات تعادل گروه تجربی نسبت به پیش از دوره ی تمرینی یافت شد(0.05> p) در حالی که در گروه کنترل تغییر معنا داری مشاهده نشد(0.05< P). در مقایسه با گروه کنترل، نمرات تعادل گروه تجربی پس از ، تاًثیر هشت هفته تمرینات کششی PNFافزایش معنی داری نشان داد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 10:28
Last Modified: 01 Jan 2019 10:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4832

Actions (login required)

View Item View Item