تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی منتخب بر قوس کف پا و تعادل پویای دانش آموزان دختر دارای کف پای صاف

لنگری2, سامیه and برغمدی, محسن (2015) تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی منتخب بر قوس کف پا و تعادل پویای دانش آموزان دختر دارای کف پای صاف. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
26.pdf

Download (86kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی منتخب بر قوس کف پا و تعادل پویای دانش آموزان دختر دارای کف پای صاف
Persian Abstract: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نيمه تجربي است که ناهنجاري کف پاي صاف آزمودنی ها از طريق اندازه گيري ميزان افتادگي استخوان ناوي مشخص شد. آزمودني ها در مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه تمرينات اصلاحي کف پاي صاف دريافت نمودند. تعادل پوياي آزمودني ها به وسيله آزمون ستاره(SEBT) و ميزان افت استخوان ناوي نيز در دو نوبت پيش آزمون و پس آزمون مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که بين يک دوره تمرينات اصلاحي ناهنجاري کف پاي صاف و ميزان قوس طولي کف پا تاثير معني داري وجود دارد و نيز يک دوره تمرينات اصلاحي ناهنجاري کف پاي صاف بر تعادل پويای آزمودني ها تاثير معني داري دارد(P<0.05) و بين ميزان افت استخوان ناوي و تعادل پويا ارتباط معني داري مشاهده شد (P<0.05). در نتيجه مي توان گفت تمرينات اصلاحي بر ميزان قوس طولي داخلي پا و بر تعادل پويا نقش موثري دارد
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 10:29
Last Modified: 01 Jan 2019 10:29
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4833

Actions (login required)

View Item View Item