مقایسه تأثیر ناهنجاری‏های زانوی ضربدری و پرانتزی بر قدرت اندام تحتانی در پسران دانش‏آموز 15-14 سال (چکیده)

محمودی, اصغر and فرحان, ویدا and محمودی, مهدی and محمودی, رضا (2015) مقایسه تأثیر ناهنجاری‏های زانوی ضربدری و پرانتزی بر قدرت اندام تحتانی در پسران دانش‏آموز 15-14 سال (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
31.pdf

Download (170kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه تأثیر ناهنجاری‏های زانوی ضربدری و پرانتزی بر قدرت اندام تحتانی در پسران دانش‏آموز 15-14 سال
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر ناهنجاری‎های زانو ضربدری و پرانتزی بر قدرت اندام تحتانی، در پسران دانش‏آموز 14-15 سال است. در این تحقیق 99 نفر دانش آموز پسر شهرستان هشترود (قد 16/8±93/158 سانتیمتر، وزن 34/6±75/52 کیلوگرم) به صورت هدفمند انتخاب شدند و در سه گروه زانوی ضربدری (33 نفر) و زانوی پرانتزی (33 نفر) و زانوی طبیعی (33 نفر) تقسیم شدند. برای ارزیابی وضعیت بدنی، از خط شاقولی و برای ارزیابی ناهنجاری‏های زانو از کولیس استفاده شد. همچنین برای ارزیابی قدرت اندام تحتانی آزمودنی‏ها، پرش عمودی روی یک پا و سه لی متوالی روی یک پا برای به دست آوردن حداکثر فاصله استفاده شد. برای تحلیل داده‏ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی در سطح P≤0/001 استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می‏دهد بین گروه زانوی ضربدری با زانوی طبیعی در آزمون پرش عمودی روی یک پا (P=0/001) تفاوت معنی‏داری وجود دارد. نتایج بدست آمده از تست سه لی متوالی بین گروه‏های زانوی ضربدری با طبیعی (P=0/001) و زانوی ضربدری با پرانتزی (P=0/001) تفاوت معناداری نشان می‎دهند. نتایج این تحقیق نشان می‏دهد که ناهنجاری‏های زانو بخصوص زانوی ضربدری، می‏تواند در کاهش قدرت عضلات اندام تحتانی نقش برجسته‏ای داشته باشد و باعث تضعیف عملکرد شود.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 10:31
Last Modified: 01 Jan 2019 10:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4838

Actions (login required)

View Item View Item