مقایسه عملکرد تعادلی دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی

عالی, شیرین and رضازاده, فرهاد and ولیزاده, آیدین (2015) مقایسه عملکرد تعادلی دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
33.pdf

Download (283kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The Comparison of balance function between blind, deaf and normal students Introduction: Sensory systems including proprioceptive, vestibular and visual play an important role in motor control. If one sensory channel does not provide sensory information the postural system dynamics will change and the relationship between sensory information and motor function will disappear. Blind people encounter Constraints in everyday life due to lack of motor skills and balance. About half of deaf children have a vestibular disorder. Since the vestibular system run vestibular reflex to maintain ocular, head and body stability in space, disturbance of this mechanism will affect postural perception. Method: 16 blind children (9 girls, 7 boys) and 30 deaf children (14 girls, 16 boys) participated as the sample groups in Ardabil city. 60 normal children (30 girls and 30 boys) also as the control group based on height, weight, age and BMI variables matched with experimental groups. Modified flamingo test for evaluating static balance and Timed-up-and-go was used for functional balance evaluation. One-Way ANOVA and Scheffe post hoc test was used to compare groups, and independent t-test was used for comparing sexes in each group by using SPSS (16 version) software. Results: Static and dynamic balance test results showed significant difference between blind and deaf groups (p=0/001), but there were no statistical difference between deaf (p=0/17) and normal subjects (p=0/935). There was no significant difference between sexes in blind or deaf students. But normal boys have better balance function than girls (p=0.02, p=0.01) Discussion: findings showed that static and dynamic balance in deaf and normal children were better than the blinds. It can be said other sensory inputs cannot compensate long absence of visual information and vision has essential role in integration of other sensory inputs to select the strategy of balance control. No significant difference between the balance of the Deaf and Normal children may be due to the fact that these children during their whole life or at birth faced Hearing loss and did not understand the sense of balance disorders and compensatory mechanisms in response to this defect developed in them. Furthermore, this shows that in the blinds other Sensory inputs compensate visual defects while the deaf and normal subjects rely on visual inputs in the postural control.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه عملکرد تعادلی دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی
Persian Abstract: مقدمه: سیستم های حسی شامل دستگاه وستیبولار، حس بینایی و احساس حسی–پیکری نقش مهمی در کنترل حرکتی ایفا می نمایند و فقدان اطلاعات حاصل از هر یک از این سه سیستم حسی می تواند روی نوسان بی اختیار قامت در وضعیت ایستاده تأثیر گذار باشد. مواد و روش کار: 16 کودک نابینا (9 دختر، 7 پسر) و 30 کودک ناشنوا (14 دختر، 16 پسر) به عنوان نمونه از شهر اردبیل در پژوهش شرکت کردند. 60 کودک نرمال (30 دختر، 30 پسر) به عنوان گروه کنترل بر اساس قد، وزن، سن و شاخص توده بدنی با گروه تجربی همگن شدند. آزمون اصلاح شده لک لک برای ارزیابی تعادل ایستا، و آزمون زمان برخاستن و رفتن برای ارزیابی تعادل فانکشنال استفاده گردید. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه گروهها استفاده شد و از آزمون تی مستقل برای مقایسه جنسیت ها در هر گروه با استفاده از نرم افزار SPSS 16 استفاده گردید. یافته ها: نتایج آزمون تعادل ایستا و پویا اختلاف معنی داری بین گروههای نابینا و ناشنوا نشان داد (p=0/001) اما اختلاف معنی داری بین گروههای ناشنوا و عادی وجود نداشت (p=0/93). تفاوت معنی داری بین جنسیت ها در نابینایان و ناشنوایان وجود نداشت اما پسران سالم تعادل بهتری نسبت به دختران داشتند (p=0/02, p=0/01) نتیجه گیری: با توجه به یافته های طرح حاضر کودکان نابینا در مقایسه با کودکان ناشنوا و سالم دارای تعادل ایستای ضعیفتری می باشند. از آنجایی که افراد نابینا قادر به جبران فقدان درونداد بینایی برای حفظ ثبات پاسچرال نیستند لذا کاهش ثبات پاسچرال در شرایط استاتیک را نشان می دهند. بنابراین شناسایی جامع عوامل موثر بر تعادل و مشکلات و ضعف تعادلی در زمان مناسب و توجه به این عوامل در برنامه های تمرینی و تقویت آن در کودکان با معلولیت حسی به خصوص نابینایان و استفاده از نیروهای متخصص و توجه ویژه به فعالیت بدنی این کودکان در مدارس پیشنهاد می گردد
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 10:32
Last Modified: 01 Jan 2019 10:32
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4840

Actions (login required)

View Item View Item