مقایسه وضعیت پاسچرال در بین دانش¬آموزان پسر مقطع ابتدایی مدارس دولتی وغیرانتفاعی

سوری, زهرا and میری, احمدرضا and موسوی, سیدکاظم (2015) مقایسه وضعیت پاسچرال در بین دانش¬آموزان پسر مقطع ابتدایی مدارس دولتی وغیرانتفاعی. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
37.pdf

Download (216kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

With regard to different body mass index in Various economic classes of society, theaim of the present study was to compare the postural position in elementary boy students of public and non-profit schools. the present descriptive study was done in the 2014-2015 school year in elementary boy students of esfahan city. the Sampling was done stratified and multistage cluster and 1027 subjects were Participated in each group. stature abnormalities measured with Bob, Kayfometer, Goniometer, Caliper and Padscope. Chi-square test to examine the relationship between two groups, All Statistical analyzes were performed using SPSS version 21 a significant level 0/05. scoliosis, kyphosis, flat back, lordosis, flat foot and pescavus Abnormalities had significant differences between Public and non-profit schools(P≤ 0/05). It seems that factors such as physical inactivity, and lack of parents spending time and lack of adequate exercise space in non-profit schools has caused weight increased and greater incidence of someAbnormalities in this schools.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه وضعیت پاسچرال در بین دانش¬آموزان پسر مقطع ابتدایی مدارس دولتی وغیرانتفاعی
Persian Abstract: با توجه به تفاوت شاخص توده بدنی در طبقات اقتصادی مختلف جامعه، هدف از تحقیق حاضر، مقایسه وضعیت پاسچرال در بین دانش آموزان پسر مدارس دولتی و غیرانتفاعی مقطع ابتدایی بوده است. مطالعه توصیفی- مقایسه¬ای حاضر، در سال¬تحصیلی 94-1393بر روی دانش¬آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان انجام گرفت. نمونه¬گیري به صورت خوشه¬اي چند مرحله¬اي و طبقه¬ای بوده و تعداد 1027 نفر به عنوان نمونه در هر گروه شرکت کردند. براي اندازه¬گیري ناهنجاري¬هاي قامتی از تراز، کایفومتر، گونیامتر، کولیس و پد¬اسکوپ استفاده شد. از آزمون¬ خي دو برای بررسی ارتباط بین نوع مدرسه با میزان شیوع ناهنجاری¬ها در دو گروه استفاده گردید و تمام تجزیه تحلیل¬های آماری با نرم¬افزارSpss نسخه 21 در سطح معناداری 05/0 صورت گرفت. در ناهنجاري¬هاي پشت¬کج، پشت¬گرد، پشت صاف، کمرگود، کف¬پای¬صاف و کف¬پای¬گود تفاوت معناداري بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی مشاهده شد(05/0 P≤). به¬نظر می¬رسد عدم توجه به تحرک بدنی و عدم صرف وقت از سوی والدین و نبود فضای ورزشی مناسب در مدارس غیرانتفاعی از عوامل ایجادکننده افزایش وزن و بروز بیش¬تر برخی از ناهنجاری¬ها در این مدارس بوده است.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 10:33
Last Modified: 01 Jan 2019 10:33
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4844

Actions (login required)

View Item View Item