اثر 8 هفته تمرین هوازي با شدت متوسط بر سطوح اپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

عبادی, اکرم and برزگر, عطا and رزاق زاده, صبا and محیر, عظیمه (2015) اثر 8 هفته تمرین هوازي با شدت متوسط بر سطوح اپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
5.pdf

Download (85kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: اثر 8 هفته تمرین هوازي با شدت متوسط بر سطوح اپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2
Persian Abstract: عوامل میانجی بسیاري از جمله اپلین در روند اثرگذاري فعالیتهاي منظم هوازي بر اختلالات متابولیک و دیابت نوع 2 نقش دارند. در مطالعه حاضر اثر 8 هفته تمرینات هوازي بر سطوح اپلین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بررسی شده است.18 زن مبتلا به دیابت نوع (با میانگین و انحراف معیار سن 90/6±61/53 سال، وزن 89/9± 54/64 کیلوگرم 26/6±44/153 سانتی متر) به طور تصادفی در دو گروه تمرین (9n=) وکنترل (9n=) قرار گرفتند. تمرین ورزشی توسط گروه تمرین شامل 8 هفته دویدن و پیادهروي با شدت 60-70 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه براي 3 جلسه در هفته و هر جلسه 30 تا 60 دقیقه اجرا شد. وزن بدن آزمودنیها در گروه تمرین نسبت به پیش از تمرین، به طور معناداري کاهش (P<0/05) یافت. حداکثر اکسیژن مصرفی در گروه تمرین در مقایسه با پیش از تمرین و گروه کنترل افزایش و سطوح اپلین پلاسما، انسولین خون و شاخص مقاومت به انسولین کاهش کنترل افزایش و سطوح اپلین پلاسما، انسولین خون و شاخص مقاومت به انسولین کاهش.( P<0/05) معناداري را نشان داد تمرین ورزشی موجب بهبود وضعیت بیماران دیابتی درمتغیرهاي غلظت اپلین، مقاومت به انسولین، غلظت انسولین و بهبود عملکرد جسمانی می شود. به طور کلی به نظر میرسد تغییرات مشاهده شده در سطوح اپلین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین، احتمالاً به دلیل کاهش وزن و ماهیت ضد التهابی تمرینات هوازي بوده است.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 10:38
Last Modified: 01 Jan 2019 10:38
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4850

Actions (login required)

View Item View Item