مطالعه موردی و تحلیل عددی پارامتر های تاثیر گذار بر ظرفیت باربری و میزان نشست ریز شمع های شالوده

ملائی, رضا and ملائی, محمد and حسنلوراد, محمود and عظیمی, نادر and ملائی, سمیه (2013) مطالعه موردی و تحلیل عددی پارامتر های تاثیر گذار بر ظرفیت باربری و میزان نشست ریز شمع های شالوده. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10107660888.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

در این مقاله مطالعه موردی در خصوص سوله ای که در آن تغییر کاربری شده ، انجام گرفته است.که در ازای تغییر کاربری به دلیل افزایش طبقات و تجهیزات آزمایشگاهی و وجود خاک نابرجا طرح تثبیت شالوده الزامی تشخیص داده شده است.پس از مرحله آزمایشی و مشخص شدن حداکثر نیروی وارده و تعیین تعداد ریز شمع مورد نیاز شالوده ، آنالیز سه بعدی این طرح توسط نرم افزار Plaxis-3D-Foundation انجام گرفته و ابعاد بیرونی مدل 20 متر در 20 متر در نظر گرفته شده و حداکثر بار اعمال شده به پی 48 تن اعمال گردیده است و داده های آنالیز در ازای زاویه قرارگیری متفاوت ریز شمع،تغییر طول ریز شمع و میزان خروج از مرکزیت بار وارده و تغییر امتداد بار وارده مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصل از این مدلسازی ها نشان می د هد که روند تغییر میزان نشست نسبت به زاویه ریزشمع ، به صورت سهمی شکل می باشد و با اجرای ریزشمع تحت زاویه حدود 20 درجه میزان نشست حداقل است. همچنین، میزان نشست حاصله برای زوایای متناظر با یکدیگر مساوی است. برای زاویه اجرای بهینه، با افزایش طول ریزشمع از 6 متر به 12 متر، میزان نشست به صورت تقریبا خطی با کاهش همراه است. با افزایش طول ریزشمع پس از 12 متر، میزان نشست ثابت باقی می ماند در صورتی که بار وارده به صورت مایل تحت زاویه 45 درجه وارد گردد میزان نشست حداکثر حدود 6 درصد افزایش می یابد. در حالت زاویه اجرای بهینه ریز شمعها،میزان نشست حداکثر با افزایش خروج از مرکزیت افزایش می یابد،بطوری که میزانe/B ، شیب تغییرات نشست حداکثر کم بوده و پس از آن این شیب نیز با افزایش همراه است.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مطالعه موردی و تحلیل عددی پارامتر های تاثیر گذار بر ظرفیت باربری و میزان نشست ریز شمع های شالوده
Persian Abstract: در این مقاله مطالعه موردی در خصوص سوله ای که در آن تغییر کاربری شده ، انجام گرفته است.که در ازای تغییر کاربری به دلیل افزایش طبقات و تجهیزات آزمایشگاهی و وجود خاک نابرجا طرح تثبیت شالوده الزامی تشخیص داده شده است.پس از مرحله آزمایشی و مشخص شدن حداکثر نیروی وارده و تعیین تعداد ریز شمع مورد نیاز شالوده ، آنالیز سه بعدی این طرح توسط نرم افزار Plaxis-3D-Foundation انجام گرفته و ابعاد بیرونی مدل 20 متر در 20 متر در نظر گرفته شده و حداکثر بار اعمال شده به پی 48 تن اعمال گردیده است و داده های آنالیز در ازای زاویه قرارگیری متفاوت ریز شمع،تغییر طول ریز شمع و میزان خروج از مرکزیت بار وارده و تغییر امتداد بار وارده مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصل از این مدلسازی ها نشان می د هد که روند تغییر میزان نشست نسبت به زاویه ریزشمع ، به صورت سهمی شکل می باشد و با اجرای ریزشمع تحت زاویه حدود 20 درجه میزان نشست حداقل است. همچنین، میزان نشست حاصله برای زوایای متناظر با یکدیگر مساوی است. برای زاویه اجرای بهینه، با افزایش طول ریزشمع از 6 متر به 12 متر، میزان نشست به صورت تقریبا خطی با کاهش همراه است. با افزایش طول ریزشمع پس از 12 متر، میزان نشست ثابت باقی می ماند در صورتی که بار وارده به صورت مایل تحت زاویه 45 درجه وارد گردد میزان نشست حداکثر حدود 6 درصد افزایش می یابد. در حالت زاویه اجرای بهینه ریز شمعها،میزان نشست حداکثر با افزایش خروج از مرکزیت افزایش می یابد،بطوری که میزانe/B ، شیب تغییرات نشست حداکثر کم بوده و پس از آن این شیب نیز با افزایش همراه است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Jan 2019 06:31
Last Modified: 06 Jan 2019 06:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4905

Actions (login required)

View Item View Item