بررسی تغییرات پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک درسدخاکی تحت مدل رفتاریCam-Clay اصلاح شده درهسته

نقدی, محمد and جیریایی, مرتضی and یوسفی راد, مصطفی (2013) بررسی تغییرات پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک درسدخاکی تحت مدل رفتاریCam-Clay اصلاح شده درهسته. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10108150785.pdf

Download (672kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

تحقيق حاضر با هدف تحليل ديناميکي و آناليز پاسخ ديناميکي سدهاي خاکي به ارتعاشات لرز ه اي وارزيابي تغییرات پارامترهای مکانیکی خاک در پتانسیل ترک خوردگی آن انجام شده است.دراین راستا با استفاده از روش تفاضل محدود غيرخطي توسط نرم افزارFLAC 3D نسخة 3, تحليل ديناميکي غيرخطي, انجام شده است.بدین منظورسدخاکی ناهمگن به ارتفاع 80 مترتحت مدل رفتاری موهر-کلمب درپوسته وکم کلی اصلاح شده درهسته تحت 5 نگاشت زلزله (بم ،سان فرناندو، چالان چولان ،بم وسان فرناندونرمالایزشده به زلزله چالان چولان )تحلیل گردیده است. مدلسازی بصورت چندلایه صورت گرفته تاباشرایط واقعی همخوانی بیشتری داشته باشیم. مشاهده مي گردد که با افزايش ارتفاع، شتاب حداکثر در تاج سدکاهش مي يابد و براي هيچ يک از نگاشت ها تقويتي در شتاب تاج نسبت به شتاب پايه مشاهده نمي شود.دراثرتغییردانسیته از 1550 kg/m³ به 1950 kg/m³ شتاب درتاج سد از2.9 m/s² به 5.3 m/s² بصورت تقریباً خطی افزایش می یابد.(تحت نگاشت سان فرناندونرمالایزشده) .همچنین تحت اثرزلزله سان فرناندونرمالایزشده کرنش ها درمحدوده 10^-3تا 10^-2قرارمی گیردکه درمحدوده کرنش های گسیختگی هستند و قطعاً پايداري سد به مخاطره مي افتد. درمدلسازی سد درصفحه p-q بااستفاده ازتنشهای بدست آمده وترسیم مدل رفتاری CAM CLAY MODIFIED مشاهده گردید:خاک رسی هسته رفتارسخت شوندگی داردودرنقاط کنترلی 16 و32 متری ازروی پی (دامنه سد)درآستانه ترک خوردگی قرارمی گیرد. کلمات کلیدی: سدخاکی ،آنالیزدینامیکی، ترک ،کم کلی اصلاح شده

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تغییرات پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک درسدخاکی تحت مدل رفتاریCam-Clay اصلاح شده درهسته
Persian Abstract: تحقيق حاضر با هدف تحليل ديناميکي و آناليز پاسخ ديناميکي سدهاي خاکي به ارتعاشات لرز ه اي وارزيابي تغییرات پارامترهای مکانیکی خاک در پتانسیل ترک خوردگی آن انجام شده است.دراین راستا با استفاده از روش تفاضل محدود غيرخطي توسط نرم افزارFLAC 3D نسخة 3, تحليل ديناميکي غيرخطي, انجام شده است.بدین منظورسدخاکی ناهمگن به ارتفاع 80 مترتحت مدل رفتاری موهر-کلمب درپوسته وکم کلی اصلاح شده درهسته تحت 5 نگاشت زلزله (بم ،سان فرناندو، چالان چولان ،بم وسان فرناندونرمالایزشده به زلزله چالان چولان )تحلیل گردیده است. مدلسازی بصورت چندلایه صورت گرفته تاباشرایط واقعی همخوانی بیشتری داشته باشیم. مشاهده مي گردد که با افزايش ارتفاع، شتاب حداکثر در تاج سدکاهش مي يابد و براي هيچ يک از نگاشت ها تقويتي در شتاب تاج نسبت به شتاب پايه مشاهده نمي شود.دراثرتغییردانسیته از 1550 kg/m³ به 1950 kg/m³ شتاب درتاج سد از2.9 m/s² به 5.3 m/s² بصورت تقریباً خطی افزایش می یابد.(تحت نگاشت سان فرناندونرمالایزشده) .همچنین تحت اثرزلزله سان فرناندونرمالایزشده کرنش ها درمحدوده 10^-3تا 10^-2قرارمی گیردکه درمحدوده کرنش های گسیختگی هستند و قطعاً پايداري سد به مخاطره مي افتد. درمدلسازی سد درصفحه p-q بااستفاده ازتنشهای بدست آمده وترسیم مدل رفتاری CAM CLAY MODIFIED مشاهده گردید:خاک رسی هسته رفتارسخت شوندگی داردودرنقاط کنترلی 16 و32 متری ازروی پی (دامنه سد)درآستانه ترک خوردگی قرارمی گیرد. کلمات کلیدی: سدخاکی ،آنالیزدینامیکی، ترک ،کم کلی اصلاح شده
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Jan 2019 06:32
Last Modified: 06 Jan 2019 06:32
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4912

Actions (login required)

View Item View Item