ارزیابی اثرات ساختگاه ناشی از جنبش های نیرومند زمین در خط شمالی-جنوبی مترو اصفهان

بقائی اردستانی, علی and هدهدی, مریم and حاجیان نیا, البرز (2013) ارزیابی اثرات ساختگاه ناشی از جنبش های نیرومند زمین در خط شمالی-جنوبی مترو اصفهان. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10108171139.pdf

Download (827kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

ارزیابی پاسخ زمین یکی از مسائل مهم در ژئوتکنیک لرزه ای است. تجربه زلزله های پیشین دنیا نشان داده که حرکت سطح زمین و حجم خرابیها، رابطه تنگاتنگی با وضعیت ژئوتکنیکی آبرفت دارد. در این پژوهش، ابتدا شرح مختصري بر مطالعات پیشین تحليل ساختگاه و روشهاي مختلف تحلیل پاسخ زمین بیان شده است. سپس، با استفاده از داده های مختلف حاصل از مطالعات زمین شناسی، لرزه زمینساخت، برآورد خطر زمینلرزه، ژئوفیزیک و ژئوتکنیک و با کاربرد آنالیز عددی تاریخچه زمانی شتاب، به عنوان یکی از رو شهای متداول برای تبدیل حرکت سنگ بستر به حرکت زمین در افق دلخواه ، سعی شده است تا تحلیل پاسخ زمین در خط شمالی-جنوبی مترو اصفهان با استفاده از نرم افزار EERA براساس روش خطی معادل برآورد گردد. نتایج بصورت طیف پاسخ زمین در سطح، فرکانس تشدید دامنه ی موج لرزه ای، ضریب تشدید و مقدار شتاب بر حسب عمق ارائه می شود.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارزیابی اثرات ساختگاه ناشی از جنبش های نیرومند زمین در خط شمالی-جنوبی مترو اصفهان
Persian Abstract: ارزیابی پاسخ زمین یکی از مسائل مهم در ژئوتکنیک لرزه ای است. تجربه زلزله های پیشین دنیا نشان داده که حرکت سطح زمین و حجم خرابیها، رابطه تنگاتنگی با وضعیت ژئوتکنیکی آبرفت دارد. در این پژوهش، ابتدا شرح مختصري بر مطالعات پیشین تحليل ساختگاه و روشهاي مختلف تحلیل پاسخ زمین بیان شده است. سپس، با استفاده از داده های مختلف حاصل از مطالعات زمین شناسی، لرزه زمینساخت، برآورد خطر زمینلرزه، ژئوفیزیک و ژئوتکنیک و با کاربرد آنالیز عددی تاریخچه زمانی شتاب، به عنوان یکی از رو شهای متداول برای تبدیل حرکت سنگ بستر به حرکت زمین در افق دلخواه ، سعی شده است تا تحلیل پاسخ زمین در خط شمالی-جنوبی مترو اصفهان با استفاده از نرم افزار EERA براساس روش خطی معادل برآورد گردد. نتایج بصورت طیف پاسخ زمین در سطح، فرکانس تشدید دامنه ی موج لرزه ای، ضریب تشدید و مقدار شتاب بر حسب عمق ارائه می شود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Jan 2019 06:33
Last Modified: 06 Jan 2019 06:33
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4915

Actions (login required)

View Item View Item