رفتار جانبی گروه ریز شمع تحت بارهای استاتیکی ودینامیکی

فرید, روح الله and رمضانی اردی, توکل and بینا نمین, امین (2013) رفتار جانبی گروه ریز شمع تحت بارهای استاتیکی ودینامیکی. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10108650835.pdf

Download (523kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

ریز شمع¬ها در نواحی با پتانسیل لرزه¬ای بالا، بصورت گسترده¬ای بکار گرفته می¬شوند. علت این امر تا حدودی به مقاومت قابل ملاحظه آنها در برابر بار جانبی مربوط می شود. پارامترهایی از قبیل محل اتمام غلاف(لوله پوششی)، خمش پذیری(مفصلی بودن) کلاهک شمع،و اعمال بارهای جانبی به کلاهک گروه ریز شمع اثر قابل ملاحظه ای را بر روی واکنش فونداسیونی که با ریز شمع تقویت شده است، می¬گذارد. از آنجائیکه ارزیابی این عوامل وتاثیر آنها بر پاسخ گروه ریز شمع مورد توجه محققان وپژوهشگران در این زمینه می باشد ، در این پژوهش سعی شده است تا در مدل عددی به بررسی این عوامل در دو حالت استاتیکی ودینامیکی پرداخته شود. در این مقاله،پاسخ دینامیکی و استاتیکی فونداسیون تقویت شده با یک گروه ریز شمع که در خاک همگن یکنواخت قرار گرفته اند،با استفاده از مدل المان محدود وبکارگیری نرم افزارplaxis بررسی می شود. خاک با استفاده از مدل موهر کولمب وشمع ها با استفاده ازیک مدل الاستیک خطی مدل می شوند.برای تحلیل موارد دینامیکی و استاتیکی بتر تیب رفتار الاستوپلا ستیک و الاستیک خطی با میرایی رایلی خاک در نظر گرفته می شود. فرض می شود که گروه ریز شمع بطور صلب به کلاهک شمع متصل می باشد.برای تحلیل دینامیکی از حرکت زلزله آپلند(1990)استفاده شده است. این موج به پای مرز مدل المان محدودکه مانند سنگ بستر عمل می¬کند،اعما ل می شود وبرای تحلیل استاتیکی، از بارگسترده یکنواخت که به صورت قائم به کلاهک شمع اعماال می شود.استفاده شده است.بعد از تجزیه وتحلیل عددی، به بررسی ومقایسه تاثیر سه پارامترمهم فوق بر رفتار گروه ریز شمع تحت باردینامیکی وباراستاتیکی پرداخته شده است

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: رفتار جانبی گروه ریز شمع تحت بارهای استاتیکی ودینامیکی
Persian Abstract: ریز شمع¬ها در نواحی با پتانسیل لرزه¬ای بالا، بصورت گسترده¬ای بکار گرفته می¬شوند. علت این امر تا حدودی به مقاومت قابل ملاحظه آنها در برابر بار جانبی مربوط می شود. پارامترهایی از قبیل محل اتمام غلاف(لوله پوششی)، خمش پذیری(مفصلی بودن) کلاهک شمع،و اعمال بارهای جانبی به کلاهک گروه ریز شمع اثر قابل ملاحظه ای را بر روی واکنش فونداسیونی که با ریز شمع تقویت شده است، می¬گذارد. از آنجائیکه ارزیابی این عوامل وتاثیر آنها بر پاسخ گروه ریز شمع مورد توجه محققان وپژوهشگران در این زمینه می باشد ، در این پژوهش سعی شده است تا در مدل عددی به بررسی این عوامل در دو حالت استاتیکی ودینامیکی پرداخته شود. در این مقاله،پاسخ دینامیکی و استاتیکی فونداسیون تقویت شده با یک گروه ریز شمع که در خاک همگن یکنواخت قرار گرفته اند،با استفاده از مدل المان محدود وبکارگیری نرم افزارplaxis بررسی می شود. خاک با استفاده از مدل موهر کولمب وشمع ها با استفاده ازیک مدل الاستیک خطی مدل می شوند.برای تحلیل موارد دینامیکی و استاتیکی بتر تیب رفتار الاستوپلا ستیک و الاستیک خطی با میرایی رایلی خاک در نظر گرفته می شود. فرض می شود که گروه ریز شمع بطور صلب به کلاهک شمع متصل می باشد.برای تحلیل دینامیکی از حرکت زلزله آپلند(1990)استفاده شده است. این موج به پای مرز مدل المان محدودکه مانند سنگ بستر عمل می¬کند،اعما ل می شود وبرای تحلیل استاتیکی، از بارگسترده یکنواخت که به صورت قائم به کلاهک شمع اعماال می شود.استفاده شده است.بعد از تجزیه وتحلیل عددی، به بررسی ومقایسه تاثیر سه پارامترمهم فوق بر رفتار گروه ریز شمع تحت باردینامیکی وباراستاتیکی پرداخته شده است
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Jan 2019 06:35
Last Modified: 06 Jan 2019 06:35
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4921

Actions (login required)

View Item View Item