مقايسه و ارزيابی روش های عددی در تحليل پايداری گودبرداری ها

حيدری, رضا (2013) مقايسه و ارزيابی روش های عددی در تحليل پايداری گودبرداری ها. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10108680842.pdf

Download (425kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

گود برداری يکی از مسائل پيچيده و دشوار در جامعه شهری می باشد . برای مثال در ساختن پی ساختمان ها , زيرسازی اتوبان ها , احداث قطارهای زير زمينی شهری و ... نياز به گود برداری می باشد . مساله اصلی در تحليل پايداری گودبرداری ها تعيين سطح لغزش بحرانی و به عبارتی تعيين سطح سطحی است که دارای کمترين ضريب اطمينان در مقابل لغزش می باشد . منحنی واقعی لغزش در بحث گود برداری يک منحنی رياضی به نام لگاريتم حلزونی می باشد که به دليل پيچيدگی اغلب روش های ارائه شده با فرض يک سطح گسيختگی خطی يا دايره ای به بررسی پايداری می پردازند . در رس ها ی اشباع در شرايط زهکشی نشده سطح لغزش بر حالت دايره ای منطبق است اما در صورتی که زاويه اصطکاک داخلی خاک برابر صفر نباشد مقدار خطای سطح لغزش دايره ای در مقايسه با لگاريتم حلزونی افزايش خواهد يافت . به منظور تحليل پايداری شيروانی ها از دو روش تحليلی تحت عناوين روش توده و روش قطعات استفاده می شود که از روش توده در رس ها در شرايط زهکشی نشده و از روش قطعات در حالتی که زاويه اصطکاک داخلی خاک مخالف صفر است استفاده می شود . در اين مقاله تمرکز اصلی برروی بررسی تحليل پايداری گودبرداری ها با استفاده از روش های عددی می باشد که ضمن تشريح مختصری از اين روش ها به معرفی نرم افزار های تخصصی در اين زمينه و خصوصيات آنها پرداخته می شود تا در نهايت با يک جمع بندی کلی بتوان از مناسب ترين روش عددی و نرم افزار مناسب در تحليل پايداری گودبرداری ها بهره جست.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقايسه و ارزيابی روش های عددی در تحليل پايداری گودبرداری ها
Persian Abstract: گود برداری يکی از مسائل پيچيده و دشوار در جامعه شهری می باشد . برای مثال در ساختن پی ساختمان ها , زيرسازی اتوبان ها , احداث قطارهای زير زمينی شهری و ... نياز به گود برداری می باشد . مساله اصلی در تحليل پايداری گودبرداری ها تعيين سطح لغزش بحرانی و به عبارتی تعيين سطح سطحی است که دارای کمترين ضريب اطمينان در مقابل لغزش می باشد . منحنی واقعی لغزش در بحث گود برداری يک منحنی رياضی به نام لگاريتم حلزونی می باشد که به دليل پيچيدگی اغلب روش های ارائه شده با فرض يک سطح گسيختگی خطی يا دايره ای به بررسی پايداری می پردازند . در رس ها ی اشباع در شرايط زهکشی نشده سطح لغزش بر حالت دايره ای منطبق است اما در صورتی که زاويه اصطکاک داخلی خاک برابر صفر نباشد مقدار خطای سطح لغزش دايره ای در مقايسه با لگاريتم حلزونی افزايش خواهد يافت . به منظور تحليل پايداری شيروانی ها از دو روش تحليلی تحت عناوين روش توده و روش قطعات استفاده می شود که از روش توده در رس ها در شرايط زهکشی نشده و از روش قطعات در حالتی که زاويه اصطکاک داخلی خاک مخالف صفر است استفاده می شود . در اين مقاله تمرکز اصلی برروی بررسی تحليل پايداری گودبرداری ها با استفاده از روش های عددی می باشد که ضمن تشريح مختصری از اين روش ها به معرفی نرم افزار های تخصصی در اين زمينه و خصوصيات آنها پرداخته می شود تا در نهايت با يک جمع بندی کلی بتوان از مناسب ترين روش عددی و نرم افزار مناسب در تحليل پايداری گودبرداری ها بهره جست.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Jan 2019 06:35
Last Modified: 06 Jan 2019 06:35
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4922

Actions (login required)

View Item View Item