ارزیابی لرزه¬ای قابهای خمشی فولادی با ارتفاع متفاوت با در نظرگیری اندرکنش سازه و خاک¬های نوع سخت

رحیم¬زاده, مسعود and پورشاء, مهدی and چناقلو, محمدرضا ارزیابی لرزه¬ای قابهای خمشی فولادی با ارتفاع متفاوت با در نظرگیری اندرکنش سازه و خاک¬های نوع سخت. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
PHN10106810644.pdf

Download (709kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Speech)
Persian Title: ارزیابی لرزه¬ای قابهای خمشی فولادی با ارتفاع متفاوت با در نظرگیری اندرکنش سازه و خاک¬های نوع سخت
Persian Abstract: مسئله اندرکنش خاک و سازه به عنوان یک پدیده¬ی تأثیر گذار بر رفتار سازه¬ها در چند دهه¬ی گذشته مورد توجه مهندسان سازه قرار گرفته است. بررسی زلزله¬های گذشته موید این مطلب است که تأثیر پدیده اندرکنش بر پاسخ لرزه¬ای سازه در قیاس با پاسخ سازه پایه ثابت بسته به خصوصیات خاک و سازه ممکن است فزاینده یا کاهنده باشد. از این رو در مطالعه حاضر مقایسه¬ای بین پاسخ¬های لرزه¬ای سازه¬های پایه ثابت و سیستم خاک-سازه انجام شده است. بدین منظور چهار قاب خمشی فولادی دو، پنج، ده و بیست طبقه و یک نوع خاک سخت بر اساس استاندارد زلزله ایران انتخاب شد. پاسخ¬های لرزه¬ای، شامل جابجایی نسبی طبقات و توزیع برش طبقات ساختمانهای یادشده با و بدون درنظرگیری اندرکنش سازه و خاک با استفاده از آنالیز¬های تاریخچه زمانی غیرخطی و به ازای شدت¬های لرزه¬ای (2/0و 6/0 برابر شتاب گرانشی زمین) برای ساختمان¬های کوتاه دو و پنج طبقه و شدتهای لرزه¬ای (2/0و 1 برابر شتاب گرانشی زمین) برای ساختمان¬های بلند مرتبه محاسبه شدند. برای تحلیل سیستم خاک-سازه از روش مستقیم به همراه مرزهای اولیه برای خاک استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که پاسخ¬های لرزه¬ای سیستم¬های اندرکنشی سازه وخاک سخت در شدتهای لرزه¬ای پایین در مقایسه با پاسخ¬های سیستم پایه ثابت مقادیر کمتری دارد ولی با افزایش شدت لرزه¬ای پاسخ سیستم¬های اندرکنشی افزایش می¬یابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اثر اندرکنش خاک و سازه روی پاسخ¬های لرزه¬ای ساختمان¬ها به مشخصات ساختمانها (پریود)، نوع خاک و شدت زلزله بستگی دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 26 Feb 2019 07:24
Last Modified: 26 Feb 2019 07:24
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4933

Actions (login required)

View Item View Item