مقایسه سهم باربری سیستم پی مرکب در خاک رس به کمک نرم افزار FLAC 3D

قربانی, علی and جمشیدی چناری, رضا and کامیاب فرحبخش, حسن and میرعباسی, فاضله (2013) مقایسه سهم باربری سیستم پی مرکب در خاک رس به کمک نرم افزار FLAC 3D. In: Geotechnical engineering, Ardabil.

[img] Text
PHN10109991118.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه سهم باربری سیستم پی مرکب در خاک رس به کمک نرم افزار FLAC 3D
Persian Abstract: در طراحي فونداسيون ها در خاكهاي ضعيف لازم است كه بار از لایة ضعيف به لایة محکم انتقال یابد. جهت انتقال بار معمولاً از فونداسيونهاي عميق مانند شمع به همراه یک رادیه واقع در سرشمع استفاده ميگردد. ظرفيت باربري این سيستم كه به سيستم پي مركب معروف است به عوامل مختلفي وابسته است و روشهاي محاسبه ظرفيت باربري مختلفي تا كنون پيشنهاد شده است. در این مقاله با در نظر گرفتن سهم رادیه و شمع ها و به و 25 به بررسي سهم و ظرفيت باربري سيستم پي مركب در خاك رس براي دو حالت چسبندگي FLAC 3Dكمک نرم افزار تفاضل محدود متر 15 شمع مربعي به طول 9 پرداخته است. براي مدلسازي، سيستم پي مركب شامل 3 و 1 كيلوپاسکال و در سه روند مشخصه صفر، 50 مي باشد. و براي مقایسه ظرفيت باربري Fleming و روش PDRدرنظرگرفته شده است. روشهاي تجربي براي محاسبه سهم باربري شامل روش از سيستم پي مركب با در نظرگرفتن رادیه و نيز ظرفيت باربري گروه شمع بدون در نظرگرفتن رادیه درنظر گرفته شده است. در نهایت نتایج بدست آمده با روشهاي تجربي موجود مقایسه مي شود. نتایج نشان داد كه سهم باربري رادیه كمتر از مقداري است كه روشهاي تجربي در نظر گرفته اند. شمع هاي گوشه بيشترین سهم و شمع هاي مياني كمترین سهم باربري را دارند. ظرفيت باربري بدست آمده از نتایج نرم افزار و تجربي تفاوت قابل توجه اي را نشان داد كه این مسئله ممکن است به علت فرض صلبيت رادیه در روابط تجربي باشد. کلمات کلیدی: شمع، رادیه، سیستم پی مرکب، سهم باربری، ظرفیت باربری
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 26 Feb 2019 07:26
Last Modified: 26 Feb 2019 07:26
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4937

Actions (login required)

View Item View Item