بررسی اثر ابعاد و شاخص کیفیت توده سنگ( بر رفتار RMR) تونلهای نعل اسبی و ارائه روشی ساده برای محاسبه تغییر مکان تاج تونل

پوستی, شهروز and حاجیان نیا, البرز and ایزدی, اردلان (2013) بررسی اثر ابعاد و شاخص کیفیت توده سنگ( بر رفتار RMR) تونلهای نعل اسبی و ارائه روشی ساده برای محاسبه تغییر مکان تاج تونل. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
PHN10110101088.pdf

Download (923kB)

Abstract

_

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی اثر ابعاد و شاخص کیفیت توده سنگ( بر رفتار RMR) تونلهای نعل اسبی و ارائه روشی ساده برای محاسبه تغییر مکان تاج تونل
Persian Abstract: به صورت کلی کوهها قبل از احداث تونلها تحت فشار ناشی از تنشهای طبیعی می- باشند. با احداث تونل و ایجاد دستخوردگی در این محیط وضعیت تنشهای موجود مختل گردیده و سبب پدید آمدن تغییر مکان در قسمت حفر شده میگردد. با توجه به این که مقطع تونل و در برخی از موارد سیستم نگه دارنده از لحاظ سازهای نامعین میباشند، لذا تغییر مکانها ایجاد نیروی اضافی در سازه مینمایند. همچنین خارج از محدوده استاندارد بودن این تغییر مکانها میتواند سبب بروز مشکلات جدی شوند. بنابراین در این مقاله با مطالعه و بررسی متعدد تحلیلی در مورد تغییر مکان تاج تونل، کوشش ABAQUS به کمک نرمافزار المان محدود شده است ارتباط بین میزان تغییر مکان و پارامترهای ابعاد، دانسیته و شاخص کیفیت توده سنگ ( بدست آید و در نهایت به کمک نتایج بدست آمده از RMR) تحلیلهای متعدد معادلاتی ساده و با دقتی قابل قبول برای محاسبه مقدار تغییر مکان ارائه گشته است. ، شاخص کیفیت توده ABAQUS کلمات کلیدي: تغییر مکان، تاج تونل، نرمافزار RMRسنگ
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 27 Feb 2019 05:41
Last Modified: 27 Feb 2019 05:41
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4968

Actions (login required)

View Item View Item