طراحی مدل مفهومی نقش مهندسی ژئوتکنیک در توسعه پایدار با استفاده از گراندد تئوری

نصر الهی, اکبر and مهدیزاده, تورج and کروبیان, حسن (2013) طراحی مدل مفهومی نقش مهندسی ژئوتکنیک در توسعه پایدار با استفاده از گراندد تئوری. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
PHN10110771238.pdf

Download (914kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: طراحی مدل مفهومی نقش مهندسی ژئوتکنیک در توسعه پایدار با استفاده از گراندد تئوری
Persian Abstract: 5 درتوسعه پایدار با نظریه داده بنياد 4 هدف پژوهش ارائه مدل مفهومي برای تعيين و شناخت اهميت و كاركردهای موثر مهندسي ژئوتکنيک را تقویت و پایا 6 این پرسش طرح شدكه: كداميک از كاركردهای موثر مهندسي ژئو تکنيک ميتواند توسعه پایدار ، ميباشد. برای دستيابي به هدف سازد؟ همانند تمامي تحقيقاتي كه بر پایه تئوری گراندد انجام مي شوند، تحقيق با یک تئوری و سپس اثبات آن آغاز نشد بلکه روند تحقيق با حوزه نظری و جهت دار بوده و ابزار جمع آوری داده ها در این ، مطالعاتي مربوطه شروع و بتدریج موارد مرتبط پدیدار گردید. نمونه برداری تئوریک آزمایشات، مشاهدات، مصاحبه با خبرگان دو حوزه و ، پژوهش بين رشته ای عبارت است از مجموعه ای از مطالعات كتابخانه ای و فيش برداری MATLAB پرسشنامه كه به یاری برخي نرم افزارها از جمله نرم افزارهای ،SPSS مورد آناليزو تحليل قرار گرفته اند. تحقيق حاضر EViews ، ، ازانواع تحقيقات كيفي بوده و از نظر ماهيت و روش كاربردی-توسعه ای است. پس از تببيين موضوع جمع آوری داده انجام و پس از نقطه اشباع بعد از غور در موضوع و یافتن پيوندها، انجام و مولفه ها » كدگذاری محوری « مفاهيم؛ استخراج و ، در مرحله بعدی ،صورت گرفت » كدگذاری باز « .ارائه شد » مدل زینال « ابعاد مشخص و مدل مفهومي به نام » كدگذاری انتخابي « تعيين گردید كه در نهایت با کلمات کلیدی:مدل مفهومی، گراندد تئوری، توسعه پایدار، ژئوتکنیک، نظریه داده بنیاد
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 27 Feb 2019 07:52
Last Modified: 27 Feb 2019 07:52
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4996

Actions (login required)

View Item View Item