تحليل ظرفيت باربری پیسنگها تحت اثر بارهای وزنی با در نظر گرفتن اثر آب

غفاری, مهرانگیز and بازیار, محمدحسین and فهیمی فر, احمد (2013) تحليل ظرفيت باربری پیسنگها تحت اثر بارهای وزنی با در نظر گرفتن اثر آب. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
PHN10110881250.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تحليل ظرفيت باربری پیسنگها تحت اثر بارهای وزنی با در نظر گرفتن اثر آب
Persian Abstract: در این پژوهش سعی بر این است که اثر رطوبت در ظرفيت باربری پیسنگ بررسی شود. بدین منظور، پی سنگ سد هایقر فارس به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شده و با استفاده از روشهای تحليلی موجود و پارامترهای مقاومتی سنگ در شرایط رطوبتی خشک و اشباع، ظرفيت باربری مجاز پیسنگ سد محاسبه می شود . ، آناليز ABAQUS سپس با مدلسازی عددی سد در محيط دو بعدی، توسط نرمافزار تنش انجام شده و با کمک معيار گسيختگی هوک و براون ظرفيت باربری مجاز پی سنگ محاسبه میشود. در انتها با مقایسه مقادیر ظرفيت باربری مجاز بدست آمده از روشهای تحليلی و عددی، این نتيجه حاصل شده است که ظرفيت باربری مجاز سنگ در این مورد خاص، در شرایطی که توده اشباع باشد، نسبت ً سنگ کاملا کاهش مییابد. نتایج این تحقيق نشان می دهد که از اثر ، خشک ً به شرایط کاملا رطوبت در تعيين ظرفيت باربری مجاز پی سنگ نمیتوان صرفنظر کرد. کلمات کلیدي: پی سنگی، ظرفیت باربری، مدل عددی، روشهای تحلیلی.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 27 Feb 2019 07:53
Last Modified: 27 Feb 2019 07:53
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4997

Actions (login required)

View Item View Item