بررسی نتایج آزمایش مقاومت فشاری محدودنشده خاک رس واگرای اصلاح شده

بدرلو, اکبر and حسنلوراد, محمود and حسنلو, محمدرضا (2013) بررسی نتایج آزمایش مقاومت فشاری محدودنشده خاک رس واگرای اصلاح شده. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
PHN10110921261.pdf

Download (998kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی نتایج آزمایش مقاومت فشاری محدودنشده خاک رس واگرای اصلاح شده
Persian Abstract: درهمه مسائل مربوط به پایداري خاك از قبيل طراحي پي ها، دیوارهاي حائل و داشتن اطلاعات کافی درباره ،خاکریزها، سدسازی و حفاری تونل و مترو وغيره مقاومت برشی خاک ضروری است.که عمده ترین عامل در تعيين رفتار خاکهاست. همچنين خاکهای ریزدانه خاصی در طبيعت وجود دارند که به علت واگرایی به محض تماس یافتن با آب، به سرعت شسته می شوند و فرسایش می یابند.برای رفع مشکل واگرایی میتوان از روشهای اصلاح شيميایی نظير تثبيت با سولفات آلومينيوم (زاج) وآهک استفاده کرد.در این مقاله، به بررسی تاثير افزودن سولفات آلومينيوم وآهک بر مقاومت برشی خاک به عنوان یک اثر ثانویه گردیده ) در شهرستان طارم از 2 است. خاک مورد مطالعه، از منابع قرضه سد ميرزاخانلو( توابع استان زنجان تهيه شد. نمونه ها با درصد رطوبت بهينه و با درصدهای درصد) نسبت به وزن 5 و 3 ،1 ، 0.6 ، 0/3 ،0( مختلف سولفات آلومينيوم وآهک 28 و 21 ، 14 ، 7خشک خاک تهيه شدند و آزمایش تک محوری درسنين عمل آوری qu% و 25 qu روزه بر روی نمونه ها انجام گرفت. مدول الاستيسيته در سه حالت %مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بهترین حالت برای ارائه 75 qu% و50 گزارش مدول الاستيسيته حاصل از آزمایش تعيين شد. نتایج آزمایشها نشان می دهند که با افزودن سولفات آلومينيوم وآهک به خاک واگرا و عمل آوری آن، ضمن کاهش ميزان واگرایی خاک، باعث افزایش در مقاومت فشاری محدود نشده و مدول الاستيسيته خاک مورد نظر شده است ..مقدار افزایش در مقاومت و مدول الاستيسيته با افزودن آهک بيشتر از خاک دارای سولفات آلومينيوم است. . آزمایش تک محوری ،آهک، سولفات آلومينيوم ، کلمات کليدي: خاک واگرا
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 27 Feb 2019 07:54
Last Modified: 27 Feb 2019 07:54
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4998

Actions (login required)

View Item View Item