بررسی اثر تراکم در خاک ماسه ای مسلح به ژئو گرید

محمدی, حمید and حاجیان نیا, البرز and ابطحی, سید مهدی (2013) بررسی اثر تراکم در خاک ماسه ای مسلح به ژئو گرید. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
PHN10110941282.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی اثر تراکم در خاک ماسه ای مسلح به ژئو گرید
Persian Abstract: در خاک ماسه CBR دراین تحقيق بررسی تاثير تراکم بر تغييرات تنش با دستگاه با تراکم یکسان و مختلف ، در تررا ارای ،ای مسلح و غير مسلح به ژئو گرید قرارگيری مختلف بعنوان پارامتر ثابت درارر نمونره بررسری گردیردا افرر ایش ژئو گرید ، و ترا قررار گيرری مسرلح کننرده مری ، مقاومت، تابعی ا تراکم 95 در صد بيشتر ا اف ایش تنش ا 90 درصد تا 85 باشدا اف ایش تنش ا تراکم ضرربه را ميتروان ترا انردا ه ای 65/30 درصد استا خاک مسلح با تراکم 100تا ضربه غير مسلح دانستا 65 جایگ ینی ن دیک برای خاک با تراکم CBR، کلمات کلیدي: ژئوگريد، ماسه، درصد تراکم، تنش
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 27 Feb 2019 10:37
Last Modified: 27 Feb 2019 10:37
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5001

Actions (login required)

View Item View Item