بررسی اثر دانه¬بندی و pH محلول سمانتاسیون در بهسازی بیولوژیکی خاک¬های ماسه¬ای

هوشمند, عارف and امامی, مهرداد and ابراهیمی, سیروس and حسینی, سید محمدجواد بررسی اثر دانه¬بندی و pH محلول سمانتاسیون در بهسازی بیولوژیکی خاک¬های ماسه¬ای. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
PHN10107070689.pdf

Download (551kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی اثر دانه¬بندی و pH محلول سمانتاسیون در بهسازی بیولوژیکی خاک¬های ماسه¬ای
Persian Abstract: با گسترش جوامع و توسعه زیرساخت¬های عمرانی، زمین¬های با خصوصیات مهندسی مطلوب نادرتر شده و نیازمند بهسازی خاک با روش¬های مناسب، جهت تأمین نیاز به صورت مقرون¬به¬صرفه و با اثرات نامطلوب کمتر است. رسوب کلسیتبا استفاده از فرایندهای بیولوژیکی (MICP) روش جدید بهسازی خاک است که دی¬اکسیدکربن کمتری در مقایسه با عوامل تثبیت سیمانی انتشار می¬دهد.MICP از طریق شکست اوره در حضور یون‌های کلسیم، کربنات‌کلسیم را در میان فضای منفذی رسوب داده و با اتصال دانه¬های ماسه، خصوصیات مهندسی خاک را بهبود می-بخشد. در این مطالعه میکروارگانیزم آماده‌شده در آزمایشگاه، در نمونه¬های ماسه¬ای به طول 20 سانتی¬متر و قطر 5 سانتی¬متر تزریق شده و پس از انجام فرایند سمانتاسیون نمونه¬ها به دو تکه با طول 10 سانتی¬متر تقسیم شده و مقاومت فشاری تک محوری و میزان کربنات‌کلسیم رسوبی در نقاط مختلف در طول نمونه¬ها اندازه¬گیری شده است. با تغییر در دانه¬بندی ماسه و pH محلول سمانتاسیون (اوره و کلریدکلسیم) تأثیر این پارامترها در این نوع بهسازی ارزیابی شده و میزان همگنی رسوب با استفاده از مقایسه مقاومت¬های دو نیمه حاصله از ستون ماسه و مقادیر کربنات‌کلسیم، بررسی شده است. نتایج تحقیقات نشان داد که میزان مقاومت در خاک¬های خوب دانه¬بندی شده نسبت به خاک¬های خیلی درشت و خیلی ریز بیشتر می¬باشد و وجود رس و سیلت در خاک باعث بهبود فرایند سمانتاسیون و متعاقباً افزایش مقاومت رسوب حاصله می¬گردد. pH بهینه محلول سمانتاسیون جهت تزریق برابر با 7 بوده و میزان مقاومت تک محوری در این pH حداکثر می¬باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 27 Feb 2019 10:38
Last Modified: 27 Feb 2019 10:38
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5002

Actions (login required)

View Item View Item