قابليت هاي استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدلسازي هندسي توده سنگ های درزه دار (مطالعه موردي: بلوک تکتونيکي I معدن چغارت)

قاصدزاده, منصور and يار احمدي بافقي, عليرضا (2013) قابليت هاي استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدلسازي هندسي توده سنگ های درزه دار (مطالعه موردي: بلوک تکتونيکي I معدن چغارت). In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
PHN10105740435.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: قابليت هاي استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدلسازي هندسي توده سنگ های درزه دار (مطالعه موردي: بلوک تکتونيکي I معدن چغارت)
Persian Abstract: ناپيوستگي ها به عنوان يكي از مهمترين عوامل آنيزتروپي وناهمگني درتوده هاي سنگي محسوب مي شوند وتاثير عميقي در رفتار مكانيكي و هيدورليكي اين محيط ¬ها دارند. از اين رو مدل¬سازي شبكه هندسي ناپيوستگي¬ها در توده سنگ¬هاي درزه¬دار مرتبط با پروژه¬هاي عمراني، معدني و مهندسي نفت ضروري مي¬باشد. روش هاي استفاده شده شبيه¬سازي شبکه ناپیوستگی های توده سنگ¬هاي درزه¬دار شامل روش قطعي، آماري و زمين آماري مي باشند. در روش¬هاي آماري توابع توزيع پارامترهاي ناپيوستگي¬ها مورد توجه قرار مي گيرند. تصادفي در نظر گرفتن متغييرها و عدم توجه به ويژگي فضايي پارامترهاي ناپيوستگي¬ها در توده سنگ مهمترين عیب اين روش مي باشد. پارامترهاي هندسي درزه¬ها مي¬توانند توسط روش¬هاي زمين آماري به حسب وجود خودهمبستگي و يا وابستگي فضايي بین آنها مورد تخمين قرار گیرند. علی رغم مزایای این روش، زمین آمار نیازمند اطلاعات زیاد توزیع شده در توده و دقت بالا در واریوگرافی و تخمین است که معمولا دسترسی به آن پر هزینه و پیچیده می باشد. امروزه روش شبكه عصبي به عنوان یک تخمین گر قدرتمند توانسته است پیچیدگی های ارتباط بین این پارامتر ها را مدل سازی نماید و نتايج حاصل از تخمين پارامترهاي هندسي بلوك تكتونيكي يك معدن چغارت با استفاده از روش شبكه عصبي حاكي از آن است كه اين تكنيك با عبور از مشکلات و پیچیدگی های تخمین بروش زمین آماری و تنها با استفاده ازمحاسبات ساده الگوي توزیع پارامترهاي هندسي را شناخته وبا دقتي بالاتر از زمين آمار به تخمين آنها پرداخته است. لذا استفاده از شبکه عصبی در مدل¬سازی و تخمین پارامترهاي هندسی ناپيوستگي ها پیشنهاد می گردد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 18:52
Last Modified: 05 Apr 2019 18:52
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5057

Actions (login required)

View Item View Item