طراحی بهینهی ستون مایع میراگر چندگانه در سازه های غیر خطی برای کاهش پاسخ لرزهای سازهها

پرورش, مریم and محبی, محتشم and فلاح, علیرضا (2013) طراحی بهینهی ستون مایع میراگر چندگانه در سازه های غیر خطی برای کاهش پاسخ لرزهای سازهها. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
PHN10111381313.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: طراحی بهینهی ستون مایع میراگر چندگانه در سازه های غیر خطی برای کاهش پاسخ لرزهای سازهها
Persian Abstract: ) برای کاهش ارتعاشات MLCD دراین مقاله به طراحی بهينهی ستون مایع ميراگرچندگانه( سازههای غيرخطی هيسترسيس تحت اثرزلزله پرداخته شده است. روش مورد استفاده براي بر اساس تعریف یک مسئله بهينه سازي بوده که مينيمم سازي MLCDطراحي بهينه به MLCDماکزیمم تغيير مکان جانبی نسبی سازه به عنوان تابع هدف و پارامترهاي عنوان متغيرهاي مسئله بهينه سازي در نظر گرفته شده است. با توجه به پيچيدگي ) استفاده شده است. برای GA مسئلهی بهينهسازي، براي حل آن از الگوریتم ژنتيک ( طبقه با منحنی هيسترسيس دو خطی تحت ارتعاش اغتشاش سفيد 8 آناليز عددی، قاب برشی پرداخته MLCD قرارگرفته و برای مقادیر مختلف درصد جرمی به طراحی بهينهی مکانيزم شده است. نتایج بدست آمده موثر بودن روش پيشنهادی را در طراحی روی سازههای MLCD غيرخطی نشان میدهد. همچنين نتایج بدست آمده حاکی از آن است که پاسخ لرزهای سازه- های کنترل شده به ميزان قابل توجهی کاهش یافته که ميزان کاهش با افزایش درصد جرمی افزایش مییابد. کلمات کلیدي:کنترل غیرفعال، ستون مایع میراگرچندگانه، سازهی غیرخطی، بهینه سازی
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 18:56
Last Modified: 05 Apr 2019 18:56
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5066

Actions (login required)

View Item View Item