بررسی رفتار آزمایشگاهی خاک مخلوط رس و ضایعات پلاستيکی

سلطانی جیقه, حسین and فرحبخش, نوید and مردانی, زهرا (2013) بررسی رفتار آزمایشگاهی خاک مخلوط رس و ضایعات پلاستيکی. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10103820236.pdf

Download (923kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی رفتار آزمایشگاهی خاک مخلوط رس و ضایعات پلاستيکی
Persian Abstract: امروزه امکان استفاده از مخلوط خاک رس با ضایعات پلاستيکی به عنوان مصالح ساخت در پروژههای عمرانی مورد توجه است. در این مقاله، به منظور بررسی اثر ضایعات پلاستيکی بر رفتار مکانيکی خاکهای رسی، ضایعات پلاستيکی با درصد 2 و 1/5 ،1 ،0/75 ،0/50 ،0/25 ميليمتر و با مقادیر وزنی 8 × 4ابعاد با رس خالص مخلوط شده و آزمایشهای سهمحوری یکنواخت زهکشینشده در دو تنش کيلوپاسکال بر روی آنها انجام گردید. نتایج آزمایشات 200 و 100 محصورکننده با افزایش درصد ضایعات پلاستيکی 100 kPa نشان میدهند که در تنش محصورکننده مقاومت برشی و فشار آب حفرهای اضافی نمونهها اندکی افزایش پيدا میکند، ضایعات پلاستيکی تأثير چندانی بر 200 kPaحال آنکه در تنش محصورکننده پارامترهای مذکور ندارد. در نهایت میتوان نتيجه گرفت در مواردی که نياز به مقاومت برشی بالا نيست امکان استفاده از مخلوط رس- ضایعات پلاستيکی به عنوان مصالح تسليح کننده وجود دارد، بدون اینکه کاهش قابل توجهی در ميزان مقاومت برشی نسبت به رس خالص ایجاد شود. کلمات کلیدي: ضایعات پلاستیکی، مقاومت برشی، فشار آب حفرهای، خاک رس، آزمایش سهمحوری
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 19:06
Last Modified: 05 Apr 2019 19:06
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5087

Actions (login required)

View Item View Item