تحليل فشار جانبی خاک روی دیوار های حائل براساس ميزان جابجائی دیوار با استفاده از توابع حالت در شرایط مقاوم

اوریا, احد and ابراهيمی, سيد محمد (2013) تحليل فشار جانبی خاک روی دیوار های حائل براساس ميزان جابجائی دیوار با استفاده از توابع حالت در شرایط مقاوم. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10104341325.pdf

Download (942kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تحليل فشار جانبی خاک روی دیوار های حائل براساس ميزان جابجائی دیوار با استفاده از توابع حالت در شرایط مقاوم
Persian Abstract: سازههای حائل خاک نظير دیوارهای حائل و سازه های نگهبان که در مهندسی پی برای حفاظت شيروانی های خاکی مورد استفاده قرار میگيرند تحت تاثير فشارهای رانشی خاک قرار دارند. معمولا برای تحليل فشار جانبی خاک روی دیوار حائل از تئوری حالات حدی خميری کولمب و رانکين استفاده می شود. این تئوری ها فقط شرایط تنش در خاک را در حالت تعادل خميری در شرایط محرک و مقاوم مورد مطالعه قرار دادند. این روشها برای تعيين ميزان تنش جانبی خاک متناظر با مقدار مشخص جابجایی دیوار نسبت به خاک قابل استفاده نمی باشند. در این مقاله روشی ارائه می شود که با تعریف یک تابع حالت درون یاب سعی در تعميم تئوری رانکين و کولمب برای تعيين تنش جانبی موجود با توجه به ميزان جابجایی نسبی دیوار و خاک می گردد. در این روش، تابعی براساس پارامترهای مقاومتی خاک و سختی آن ارائه شده است که با استفاده از آن می توان ميزان ضریب فشار جانبی خاک را بصورت تابعی از جابجائی های آن تعيين کرد. با استفاده از روش ارائه شده می توان توزیع تنش روی دیوار حائل را قبل و بعد از رسيدن به حالت حدی تعيين نمود. در روش ارائه شده یک رابطه کلی برای ضریب فشار جانبی خاک ارائه شده است که مقدار آن با توجه به ميزان جابجائی های دیوار می تواند نشانگر حالت رانش فعال، سکون یا مقاوم باشد. صحت و دقت روش ارائه شده با استفاده از تحليل های عددی نشان داده شده است. کلمات کلیدي: فشار جانبی، تابع حالت، حالت حدی، تئوری رانکین
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 19:51
Last Modified: 05 Apr 2019 19:51
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5123

Actions (login required)

View Item View Item