ارزیابی تأثیر مشترک سیمان و نانو سیلیس بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل خزر

جانعلیزاده, عسکر and وفائی, علی and سلیمانی کوتنائی, سامان ارزیابی تأثیر مشترک سیمان و نانو سیلیس بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل خزر. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
PHN10100531038.pdf

Download (960kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارزیابی تأثیر مشترک سیمان و نانو سیلیس بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل خزر
Persian Abstract: از گذشته هاي بسیار دور روش¬هاي متفاوتی براي بهسازي خاك مورد استفاده قرار گرفته است . از دیدگاه مهندسی ژئوتیکنیک روش¬هاي بهسازي خاك به سه دسته کلی روش¬هاي مکانیکی، روش¬هاي شیمیایی و روش¬هاي تسلیح خاك تقسیم می شوند. یک روش شیمیایی و موثر برای تثبیت خاك استفاده از نانو سیلیس و سیمان می¬باشد. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر نانو سیلیس به عنوان یک ماده پوزولانی، آزمایش مقاومت فشاری تک محوری بر نمونه¬های حاوی 1، 3 و 5 درصد وزنی نانو سیلیس و 5¬، 7 و 9 درصد وزنی سیمان در تراکم¬ 90 درصد، ترتیب داده شده است. همچنین اثر زمان عمل آوری بر روی نمونه های مذکور ارزیابی گردیده است. آزمایشات انجام شده بر روي نمونه¬هاي مختلف آماده شده در آزمایشگاه ، افزایش مقاومت تک محوري در اثر افزودن نانو سیلیس با سیمان را نشان می¬دهد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 20:09
Last Modified: 05 Apr 2019 20:09
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5168

Actions (login required)

View Item View Item