مطالعه سه بعدی آرايش گروه شمع در خاک روانگرا

اکبرپور, محمد مهدی and قربانبيگی, سعيد مطالعه سه بعدی آرايش گروه شمع در خاک روانگرا. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
PHN10102000131.pdf

Download (510kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مطالعه سه بعدی آرايش گروه شمع در خاک روانگرا
Persian Abstract: با توجه به تحقيقات انجام شده در خاکهای غير روانگرا فاصله نسبی مناسب جهت آرايش شمع ها 3 الی 5 برابر قطر شمع می باشد. روانگرايي تأثيرقابل توجهي برپاسخ ديناميكي شمعها دارد و تغييرمكان شمع را نسبت به حالت غير روانگرا افزايش مي دهد. حال اين سوال مطرح می شود که در خاکهای روانگرا آيا همان آرايش معمول را می توان بکار برد يا اينکه عوامل ديگری که ناشی از تاثير روانگرائی بر پاسخ ديناميکی گروه شمع هستند در انتخاب آرايش تاثير دارند؟ در اين تحقيق تلاش می شود تا با مطالعه اين مسئله به کمک مدل سازی عددی سه بعدی با روش تفاضل محدود توسط نرم افزار FLAC3D به اين سوال پاسخ داده شود و بر اساس آن فاصله بهينه در خاکهای روانگرا برای گروه شمع بدست آيد.دراين تحقيق از فرض محيط پيوسته سه بعدی وفرض تغييرشکلهای کوچک استفاده میگردد. در ابتدا برای يک رکورد زلزله مطالعات پارامتريك برروي مدلهايي همراه باروانگرايي درگروه شمع چهارتائی بانسبتهاي لاغري(L/R ) مساوی با 20، 30، 40، 50 و 60 وهمچنين فاصله شمعها ازيکديگر(S) مساوی با 3، 4، 5 و 7 صورت خواهد پذيرفت. درمجموع 48 مدل مختلف،آناليزو نتايج آنها بررسی می شود و در نهايت فاصله بهينه مناسب که ايمن و اقتصادی باشد بدست می آيد..
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 21:24
Last Modified: 05 Apr 2019 21:24
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5204

Actions (login required)

View Item View Item