بررسی عددی و پارامتری تونل¬های دایره¬ای تحت بار زلزله

قاسم خانی, حسین and جلالی, عبدالرحیم and عبادی, مهدی and بارانی, ایمان بررسی عددی و پارامتری تونل¬های دایره¬ای تحت بار زلزله. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
PHN10102100111.pdf

Download (371kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی عددی و پارامتری تونل¬های دایره¬ای تحت بار زلزله
Persian Abstract: اگرچه سازه¬هايزیرزمینی نسبتبهسازه¬هايسطحی،دربرابرامواجدینامیکیازدرجۀایمنیبالاتريبرخوردار هستند، اما گزارشات زلزله¬های گذشته حاکیازآن استکهاینسازه¬هادربرابرامواجدینامیکیمصوننبودهوبروزآسیبو خسارتدرآنهاکاملاًمحتملاست. در این مقاله تاثير پارامترهاي مختلف بر روي عملکرد لرزه¬ای تونل ، تحقيق شده است. مطالعه پارامتري، با انتخاب یک پارامتر و تغییر ديگر پارامترها انجام شده، و در نهایت نتایج مقايسه مي¬گردد. مقادير پارامتر مبنا، بر اساس ميانگين مقادير مورد نظر برای هر پارامتر مورد بررسي انتخاب شده است. پارامترهاي بررسي شده شامل شتاب وارده، عمق تونل و قطر تونل مي¬باشند. بررسي پارامتري صورت گرفته، روندي را نتیجه می¬دهد از اينكه چگونه تغییر هر پارامتر، بر رفتار لرزه¬ای و نیروها و تغییر شکل¬های ناشی از شتاب وارده، تاثير خواهد گذاشت. از نتایج بدست آمده مشاهده می¬شود، با افزایش عمق تونل، جابجایی تونل، با روندی مشابه کاهش و نیروهای وارده افزایش می¬یابد. در بررسی نیروهای ایجاد شده بر تونل، افزایش قطر تونل، افزایش قابل توجهی را در مقادیر نیروی ایجاد شده گزارش می¬دهد. نکته قابل توجه در آن است که با افزایش شتاب به 5/0 ، افزایش ناگهانی در نیروها دیده خواهد شد که نشان از تشدید رفتار لرزه¬ای تونل در شتاب¬های بالاتر است و با افزایش عمق و قطر تونل حساسیت و آسیب پذیری تونل نسبت به افزایش شتاب بیشتر خواهد شد. برای بررسی پارامترهای موثر دیگر، مدلسازی¬های بیشتری مورد نیاز است که نیازمند تحقیقات بیشتری در این زمینه خواهد بود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 21:32
Last Modified: 05 Apr 2019 21:32
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5222

Actions (login required)

View Item View Item