ارزیابی عددی گروه شمع قائم در خاک لایه ای تحت بار جانبی دینامیکی با در نظر گرفتن اندر کنش خاک و شمع

مرشدی, سجاد and معدلی, علیرضا ارزیابی عددی گروه شمع قائم در خاک لایه ای تحت بار جانبی دینامیکی با در نظر گرفتن اندر کنش خاک و شمع. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
PHN10102370477.pdf

Download (682kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارزیابی عددی گروه شمع قائم در خاک لایه ای تحت بار جانبی دینامیکی با در نظر گرفتن اندر کنش خاک و شمع
Persian Abstract: در این تحقیق به مدل سازی سه بعدی گروه شمع قائم 4 تایی در2 لایه خاک با مرز افقی با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس پرداخته شده است . محیط خاک به صورت الاستوپلاستیک با مدل رفتاری دراگر- پراگر و خواص فیزیکی متغیر خاک لایه ای مانند : مدول الاستیسیته ، زاویه اصطکاک ، چسبندگی ،چگالی و ضریب پواسون مدل شده است . در هر حالت خاک لایه ای دو لایه خاک به صورت خاک نرم بر سخت و خاک سخت بر نرم در نظر گرفته شده است تا اثر لایه ای بودن خاک و جنس خاک با هم در نظر گرفته شود اثر نوع خاک در هر دو لایه با توجه به اندرکنش شمع – خاک بررسی می گردد . بار جانبی دینامیکی در کلاهک گروه شمع وارد می گردد و پدیده انتشار امواج در خاک با روش مرز جاذب انرژی انجام گردیده است. فرض بر آن است که خاک بر روی سنگ بستر قرار گرفته ورکورد زلزله به صورت شتاب – زمان مربوط به زلزلۀ السنترو در 5 ثانیۀ اول به کف مدل خاک لایه ای وارد شده است . در پایان اثر خواص فیزیکی متغیر خاکلایه ای با رسم نمودارهای بیشترین جابجایی جانبی ، نشست و تنش در بدنه شمع و خاک اطراف شمع، ارزیابی شده است. با تحلیل های انجام شده مشخص شد که با افزایش زاویه اصطکاک داخلی و چگالی در خاک لایه ای نشست و تغییر شکل جانبی و تنش در شمع و خاک لایه ای اطراف آن دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای نمی گردد ولی در مقابل با تغییرات چسبندگی و مدول الاستیسیته و ضریب پواسون در خاک لایه ای مقادیر فوق دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای می گردد که این موضوع اهمیت این پارامترها در خاک لایه ای را بیان می کند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 21:34
Last Modified: 05 Apr 2019 21:34
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5231

Actions (login required)

View Item View Item